Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Access

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
(Trích một phần tài liệu)

Câu 1. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định


A) Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ
B) Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột A
C) Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột A
D) Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A

Câu 2. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trường
A) 256 B) 10 C) 128 D) 255

Câu 3. Tên Table
A) Có khoảng trắng
B) Có chiều dài tên tùy ý
C) Không có khoảng trắng
D) Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấu

Câu 4. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đa
A) 1 chữ số
B) 7 chữ số
C) 15 chữ số
D) 0 chữ số

Câu 5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là
A) Cơ sở dữ liệu phân tán
B) Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
C) Cơ sở dữ liệu quan hệ
D) Cơ sở dữ liệu tập trung

Câu 6. Tổng số Table có thể mở cùng một lúc là
A) 64
B) 255
C) 1024
D) Không giới hạn

Câu 7. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubForm
A) Link SubForm và Link MainForm
B) Relationship SubForm và Relationship MainForm
C) Link Child Field và Link Master Field
D) Casecade Relate Field

Câu 8. Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính
A) Popup = yes, Modal = yes
B) Popup = no, Modal = no
C) Popup = yes, Modal =no
D) Popup = no, Madal = yes

Câu 9. Khi xóa Form “Nhanvien”
A) Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mất
B) Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mất
C) Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mất
D) Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mất

Câu 10. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần
A) Một thành phần duy nhất là Table
B) 5 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros
C) 6 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages
D) 7 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.


Các bạn có thể tham khảo tài liệu bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • cau-hoi-trac-nghiem-microsoft-access.pdf
    214,8 KB · Lượt xem: 150
×
Quay lại
Top