Trò chơi: Từ vựng tiếng Anh

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025
Phần I: Từ trái nghĩa

Thể lệ trò chơi phần I như sau: Người đầu tiên sẽ đưa ra một từ vựng tiếng Anh, người tiếp theo sẽ tìm một từ vựng tiếng Anh trái nghĩa với từ trước và đưa ra một từ vựng tiếng Anh khác.\m/
Lưu ý: Cần phiên dịch tiếng Việt bên cạnh từ vựng tiếng Anh.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin được phép bắt đầu.:KSV@01:
happy: vui
 
Hiệu chỉnh:

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025

nkoc_dethuong

Kết thúc
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/11/2012
Bài viết
10.950
uncompressed: Không nén
Beautiful: đẹp
 

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025

Thùy Vi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/2/2013
Bài viết
1.025
Top