T.tHCM về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

anhnt.anh

Quản lý KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2010
Bài viết
968
Mọi người chia sẻ những bài liên quan vào đây, đừng post lung tung nha. Thank you!


Bài 1:
. TƯ TƯỞNG Hồ Chí Minh VỀ ĐẠO ĐỨC

a. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng
- Đạo đức là “gốc” nền tảng của mỗi con người
- Đạo đức có vai trò quan trọng trong xã hội
- Vai trò của đạo đức còn được thể hiện trong chức năng điều chỉnh

b. Những phẩm chất đạo đưccs của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trung với nước, hiếu với dân
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
- Yêu thương con người
- Tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng thủy chung

c. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức
- Xây dựng đạo đức mới đi đôi với chống hành vi vi phạm đạo đức
- Tư dưỡng đạo đức suốt đời

. QUAN ĐIỂM CHUNG CỦA Hồ Chí Minh VỀ VĂN HÓA.
a. Quan điểm về vị trí vai trò của văn hóa
- Văn hóa là gì?
- Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐN Hồ Chí Minh đưa ra năm 1942- 1943)
- Văn hóa quan trọng ngang kinh tế, chính trị, xã hội
- Chính trị xã hội có được giải phóng thì văn hóa mí được giải phóng...
- Xây dựng kinh tế để tạo đk xây dựng và phát triển của văn hóa
- Văn hó k thể dứng ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị, thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển

b. Quan điểm về tính chất của văn hóa
- Tính dân tộc ( bản sắc văn hóa dân tộc)
- Tính khoa học
- Tính đại chúng

c. Quan điểm về chức năng của văn hóa
- Bồi dưỡng tư tưởng đúng và tình cảm cao đẹp
- Nâng cao dân trí
- Bòi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, phong cách lành mạnh luôn hướng co người đi tới chân, thiện mỹ.
 

anhnt.anh

Quản lý KSV
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/1/2010
Bài viết
968
Mình chỉ có các ý chính thế thui. Bạn làm theo đó là khá ổn rùi, phát triển thêm nữa, hi. Tự mình làm vẫn hơn mà. hi~:KSV@04:
 

radiology

Thành viên mới
Tham gia
16/5/2011
Bài viết
17
Mọi người chia sẻ những bài liên quan vào đây, đừng post lung tung nha. Thank you!


Bài 1:
. TƯ TƯỞNG Hồ Chí Minh VỀ ĐẠO ĐỨC

a. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng
- Đạo đức là “gốc” nền tảng của mỗi con người
- Đạo đức có vai trò quan trọng trong xã hội
- Vai trò của đạo đức còn được thể hiện trong chức năng điều chỉnh

b. Những phẩm chất đạo đưccs của con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trung với nước, hiếu với dân
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
- Yêu thương con người
- Tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng thủy chung

c. Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức
- Xây dựng đạo đức mới đi đôi với chống hành vi vi phạm đạo đức
- Tư dưỡng đạo đức suốt đời

. QUAN ĐIỂM CHUNG CỦA Hồ Chí Minh VỀ VĂN HÓA.
a. Quan điểm về vị trí vai trò của văn hóa
- Văn hóa là gì?
- Văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh (ĐN Hồ Chí Minh đưa ra năm 1942- 1943)
- Văn hóa quan trọng ngang kinh tế, chính trị, xã hội
- Chính trị xã hội có được giải phóng thì văn hóa mí được giải phóng...
- Xây dựng kinh tế để tạo đk xây dựng và phát triển của văn hóa
- Văn hó k thể dứng ngoài mà ở trong kinh tế và chính trị, thúc đẩy kinh tế và chính trị phát triển

b. Quan điểm về tính chất của văn hóa
- Tính dân tộc ( bản sắc văn hóa dân tộc)
- Tính khoa học
- Tính đại chúng

c. Quan điểm về chức năng của văn hóa
- Bồi dưỡng tư tưởng đúng và tình cảm cao đẹp
- Nâng cao dân trí
- Bòi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, phong cách lành mạnh luôn hướng co người đi tới chân, thiện mỹ.


Bác Hồ 1960 tại Trung Quốc
ho-chi-minh-va-luu-thieu-minh.jpg

ho-chi-minh-va-ma-vo.jpg

ho-chi-minh-vo-va-con.jpg
 
Top