LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
SPEECHLESS
The 2020 Grammy Award for Best Country Duo/Group Performance
Dan + Shay
(Trình Diễn Song Ca / Nhóm Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất)

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/233804884445803/

You say you'll be down in five
Em sẽ xuống nội 5 phút, em hẹn
The smell of your perfume is floating down the stairs
Mùi hương nước hoa bồng bềnh phả xuống bậc thang bên
You're fixing up your hair like you do
Em đang làm đẹp tóc như em thường phải
I know that I'll be a mess
Anh biết lòng anh sẽ khờ dại
The second that I see you
Anh gặp em chỉ lần thứ hai
You won't be surprised
Em sẽ không bâng khuâng
It happens every time
Vẫn diễn ra như mọi lần
It's nothing new
Có chi lạ lẫm

It's always on a night like tonight
Cứ luôn luôn vào một đêm như tối nay
I think that you can read my mind
Anh hiểu em sẽ đọc được suy nghĩ này
'Cause when you look at me with those eyes
Vì khi em nhìn anh bằng đôi mắt ấy

I'm speechless
Anh cạn lời
Staring at you, standing there in that dress
Chăm chăm nhìn, em đứng đó trong tà áo mới
What it's doing to me, ain't a secret
Điều diễn ra trong anh khó mà giấu nỗi
'Cause watching you is all that I can do
Vì ngắm nhìn em là tất cả điều anh mong mỏi

And I'm speechless
Và anh mất tiếng
You already know that you're my weakness
Em đã biết chính em điểm anh vào yếu huyệt
After all this time I'm just as nervous
Sau trọn lần này, y vậy lại yếu thần kinh
Every time you walk into the room
Mỗi lần em bước vào phòng mình
I'm speechless
Anh mất hình

It started when you said hello
Khởi đầu khi em nói tiếng chào
Just did something to me
Như chút gì trong anh cuộn trào
And I've been in a daze
Tự thuở nào lòng anh nôn nao
Ever since the day that we meet
Ngay từ ngày đầu mình gặp gỡ
You take the breath out of my lungs
Em tước đi lá phổi anh từng hơi thở
Can't even fight it
Ngay cả không thể chống đỡ
And all of the words out of my mouth without even trying
Và tất cả lời nói vuột khỏi đôi môi thậm chí không một lần cố

I'm speechless
Anh cạn lời
Staring at you, standing there in that dress
Chăm chăm nhìn, em đứng đó trong tà áo mới
What it's doing to me, ain't a secret
Điều diễn ra trong anh khó mà giấu nỗi
'Cause watching you is all that I can do
Vì ngắm nhìn em là tất cả điều anh mong mỏi

And I'm speechless
Và anh mất tiếng
You already know that you're my weakness
Em đã biết chính em điểm anh vào yếu huyệt
After all this time I'm just as nervous
Sau trọn lần này, y vậy lại yếu thần kinh
Every time you walk into the room
Mỗi lần em bước vào phòng mình
I'm speechless, yeah my baby
Anh mất hình, vâng hỡi mình

I'm speechless
Anh cạn lời
You're standing there in that dress
Em đang đứng đó trong tà áo mới
Girl it ain't a secret
Mình ơi, khó mà giấu nỗi
'Cause watching you is all that I can do, oh
Vì ngắm nhìn em là tất cả điều anh mong mỏi

And I'm speechless
Và anh mất tiếng
You already know that you're my weakness
Em đã biết chính em điểm anh vào yếu huyệt
After all this time I'm just as nervous
Sau trọn lần này, y vậy lại yếu thần kinh
Every time you walk into the room
Mỗi lần em bước vào phòng mình
I'm speechless
Anh mất hình

Oh, you know it, baby, oh oh
Ôi, em biết mà, hỡi mình, mình ơi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top