1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  SHOULD I STAY OR SHOULD I GO (Lời Dịch Anh Việt) The Clash

  SHOULD I STAY OR SHOULD I GO
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  The Clash


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/227079295118362/

  Darling, you got to let me know
  Cưng ơi, em phải để cho anh rõ
  Should I stay or should I go?
  Liệu anh nên đi hay anh ở?
  If you say that you are mine
  Nếu em nói em là của anh
  I'll be here 'til the end of time
  Anh ở đây đến tận cùng thời gian
  So you got to let me know
  Vậy em phải cho anh biết tí
  Should I stay or should I go?
  Liệu anh nên ở hay anh đi?

  It's always tease, tease, tease
  Sao cứ luôn chọc, ghẹo, quấy
  You're happy when I'm on my knees
  Chắc em vui khi khuỵu gối anh quì
  One day it's fine and next it's black
  Một ngày đẹp tươi, ngày tới đen đũi
  So if you want me off your back
  Nếu em muốn dứt anh khỏi cái đuôi
  Well, come on and let me know
  À, thôi mà cho anh tỏ tường
  Should I stay or should I go?
  Nên ở lại hay phải lên đường?

  Should I stay or should I go now?
  Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
  Should I stay or should I go now?
  Nên ở lại hay phải lên đường giờ đây?
  If I go, there will be trouble
  Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
  And if I stay it will be double
  Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
  So come on and let me know
  Vậy van em cho anh biết thôi

  This indecision's bugging me (esta indecisión me molesta)
  Thiếu quyết đoán làm anh như mối tơ vò
  If you don't want me, set me free (si no me quieres, librarme)
  Nhỡ không còn muốn anh, trả tự do
  Exactly whom I'm supposed to be (dígame que tengo ser)
  Chính xác ai anh được cho hợp nhãn
  Don't you know which clothes even fit me? (sabes que ropa me quedra)
  Lẽ nào chẳng biết sắc áo nào cho anh vừa vặn?
  Come on and let me know (me tienes que decir)
  Thôi mà để cho anh biết nà
  Should I cool it or should I blow? (me debo ir o quedarme)
  Anh nên mát dạ hay lòng xót xa?

  Should I stay or should I go now? (yo me enfrió o lo soplo)
  Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
  Should I stay or should I go now? (yo me enfrió o lo soplo)
  Nên ở lại hay phải lên đường giờ đây?
  If I go there will be trouble (si me voy va a haber peligro)
  Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
  And if I stay it will be double (si me quedo sera el doble)
  Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
  So ya gotta let me know (me tienes que decir)
  Vậy phải để cho anh biết nha
  Should I cool it or should I blow? (me debo ir o quedarme)
  Anh nên mát dạ hay lòng xót xa?

  Should I stay or should I go now? (tengo frío por los ojos)
  Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
  If I go there will be trouble (si me voy va haber peligro)
  Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
  And if I stay it wil be double (si me quedo sera el doble)
  Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
  So ya gotta let me know (me tienes que decir)
  Vậy phải để cho anh biết thôi
  Should I stay or should I go?
  Liệu nên đi hay ở người ơi?

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP