SHOULD I STAY OR SHOULD I GO (Lời Dịch Anh Việt) The Clash

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
SHOULD I STAY OR SHOULD I GOThe Clash


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/227079295118362/

Darling, you got to let me know
Cưng ơi, em phải để cho anh rõ
Should I stay or should I go?
Liệu anh nên đi hay anh ở?
If you say that you are mine
Nếu em nói em là của anh
I'll be here 'til the end of time
Anh ở đây đến tận cùng thời gian
So you got to let me know
Vậy em phải cho anh biết tí
Should I stay or should I go?
Liệu anh nên ở hay anh đi?

It's always tease, tease, tease
Sao cứ luôn chọc, ghẹo, quấy
You're happy when I'm on my knees
Chắc em vui khi khuỵu gối anh quì
One day it's fine and next it's black
Một ngày đẹp tươi, ngày tới đen đũi
So if you want me off your back
Nếu em muốn dứt anh khỏi cái đuôi
Well, come on and let me know
À, thôi mà cho anh tỏ tường
Should I stay or should I go?
Nên ở lại hay phải lên đường?

Should I stay or should I go now?
Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
Should I stay or should I go now?
Nên ở lại hay phải lên đường giờ đây?
If I go, there will be trouble
Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
And if I stay it will be double
Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
So come on and let me know
Vậy van em cho anh biết thôi

This indecision's bugging me (esta indecisión me molesta)
Thiếu quyết đoán làm anh như mối tơ vò
If you don't want me, set me free (si no me quieres, librarme)
Nhỡ không còn muốn anh, trả tự do
Exactly whom I'm supposed to be (dígame que tengo ser)
Chính xác ai anh được cho hợp nhãn
Don't you know which clothes even fit me? (sabes que ropa me quedra)
Lẽ nào chẳng biết sắc áo nào cho anh vừa vặn?
Come on and let me know (me tienes que decir)
Thôi mà để cho anh biết nà
Should I cool it or should I blow? (me debo ir o quedarme)
Anh nên mát dạ hay lòng xót xa?

Should I stay or should I go now? (yo me enfrió o lo soplo)
Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
Should I stay or should I go now? (yo me enfrió o lo soplo)
Nên ở lại hay phải lên đường giờ đây?
If I go there will be trouble (si me voy va a haber peligro)
Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
And if I stay it will be double (si me quedo sera el doble)
Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
So ya gotta let me know (me tienes que decir)
Vậy phải để cho anh biết nha
Should I cool it or should I blow? (me debo ir o quedarme)
Anh nên mát dạ hay lòng xót xa?

Should I stay or should I go now? (tengo frío por los ojos)
Anh nên đi hay anh nên ở bây giờ?
If I go there will be trouble (si me voy va haber peligro)
Nhỡ anh đi, sẽ có bao rắc rối
And if I stay it wil be double (si me quedo sera el doble)
Và nếu anh ở, sự cố nhân đôi
So ya gotta let me know (me tienes que decir)
Vậy phải để cho anh biết thôi
Should I stay or should I go?
Liệu nên đi hay ở người ơi?

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top