LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
616
SCARBOROUGH FAIR
Hayley Westenra

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/179614083198217/

Are you going to Scarborough fair?
Chàng có định về Chợ Tỉnh dịp này?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Mùi tây, ngải đắng, hương thảo, húng tây
Remember me to one who lives there
Hãy nhớ đến ta, người con gái sống nơi này
He once was a true love of mine
Chàng thuở là tình chân thật của ta đây

Tell him to make me a cambric shirt
Bảo chàng tìm vải lanh may cho ta tấm áo
Parsley, sage, rosemary and thyme
Mùi tây, ngải đắng, húng tây, hương thảo
Without no seam nor needlework
Không được có đường kim mũi chỉ nào
Then he'll be a true love of mine
Rồi chàng sẽ nhận tấm chân tình ta trao

Tell him to find me an acre of land
Bảo chàng tìm cho ta một cánh đồng bất tận
Parsley, sage, rosemary and thyme
Hương thảo, húng tây, mùi tây, ngải đắng
Between the salt water and the sea strand
Giữa vùng nước mặn và bãi bờ cát trắng
Then he'll be a true love of mine
Rồi chàng sẽ nhận nơi ta tấm tình chân

Are you going to Scarborough fair?
Chàng có định về Chợ Tỉnh dịp này?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Mùi tây, ngải đắng, hương thảo, húng tây
Remember me to one who lives there
Hãy nhớ đến ta, người con gái sống nơi này
He once was a true love of mine
Chàng thuở là tình chân thật của em đây

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top