SAY SO (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/PJ Morton & Jojo

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.194
SAY SO
The 2020 Grammy Award for Best R&B Song
PJ Morton & Jojo (
Giải Thưởng Grammy Cho Ca Khúc R&B Xuất Sắc Nhất)

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/235042270988731/

It's getting hard for me to hold my own
Ngày càng khó cho anh giữ vững lập trường
See, nobody wants to be in love alone
Nè, chẳng ai muốn mình phải yêu đơn phương
So I'm trying my best not to overreact
Nên anh cố hết mình không cực đoan quá đỗi
But I need to know right now, no lies, just facts
Nhưng anh cần biết giờ đây, chỉ thật, không dối

So if you love me, just say so
Vậy nếu em yêu anh, thì nói thương
'Cause I can't play these games with you no more
Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em hoài được
So if you love me, just say so
Vậy nếu em yêu anh, thì nói thương
I need to know from you right now before I go
Anh cần biết từ em giờ đây trước khi lên đường

It's just that I can feel I'm falling deep
Y như rằng anh thấy mình say nắng đậm
And I don't wanna fall unless you're falling with me
Và anh không muốn phải lòng nếu em chẳng yêu anh sâu thẳm
I need to know if this is really real
Anh cần biết liệu điều này thật hay hư
And if you feel the same way that I feel
Và liệu em cùng mối tương tư anh hằng ấp ủ

So if you love me, just say so, just say so
Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, đừng lần lữa
'Cause I can't play these games with you no more
Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em được nữa
So if you love me, just say so, then just say so
Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, ngại ngùng chi
I need to know from you right now before I go
Anh cần biết từ em giờ đây trước khi anh đi

Just say, "La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
Chỉ nói, "La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la"

Baby, I hope that you understand
Cưng ơi, hy vọng em hiểu anh hơn
This is for my peace of mind
Đó là sự bình yên của tâm hồn
And I just don't wanna waste any more time
Và anh không muốn thêm thời gian phí uổng
And if this love isn't what you want
Và nếu tình này không là tình em muốn
Then baby let me know
Thế bé ơi để anh tỏ
I don't wanna go but I'll walk out that door, oh, woah
Anh không muốn đi, nhưng sẽ buộc lòng qua khung cửa đó

So if you love me, just say so, just say so
Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, đừng lần lữa
'Cause I can't play these games with you no more
Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em được nữa
So if you love me, just say so, then just say so
Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, ngại ngùng chi
I need to know from you right now before I go
Anh cần biết từ em giờ đây trước khi anh đi

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Quay lại
Top