1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  SAY SO (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/PJ Morton & Jojo

  SAY SO
  The 2020 Grammy Award for Best R&B Song
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  PJ Morton & Jojo (
  Giải Thưởng Grammy Cho Ca Khúc R&B Xuất Sắc Nhất)

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/235042270988731/

  It's getting hard for me to hold my own
  Ngày càng khó cho anh giữ vững lập trường
  See, nobody wants to be in love alone
  Nè, chẳng ai muốn mình phải yêu đơn phương
  So I'm trying my best not to overreact
  Nên anh cố hết mình không cực đoan quá đỗi
  But I need to know right now, no lies, just facts
  Nhưng anh cần biết giờ đây, chỉ thật, không dối

  So if you love me, just say so
  Vậy nếu em yêu anh, thì nói thương
  'Cause I can't play these games with you no more
  Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em hoài được
  So if you love me, just say so
  Vậy nếu em yêu anh, thì nói thương
  I need to know from you right now before I go
  Anh cần biết từ em giờ đây trước khi lên đường

  It's just that I can feel I'm falling deep
  Y như rằng anh thấy mình say nắng đậm
  And I don't wanna fall unless you're falling with me
  Và anh không muốn phải lòng nếu em chẳng yêu anh sâu thẳm
  I need to know if this is really real
  Anh cần biết liệu điều này thật hay hư
  And if you feel the same way that I feel
  Và liệu em cùng mối tương tư anh hằng ấp ủ

  So if you love me, just say so, just say so
  Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, đừng lần lữa
  'Cause I can't play these games with you no more
  Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em được nữa
  So if you love me, just say so, then just say so
  Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, ngại ngùng chi
  I need to know from you right now before I go
  Anh cần biết từ em giờ đây trước khi anh đi

  Just say, "La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
  Chỉ nói, "La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
  La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
  La-la-la-la-la, la-la-la-la-la
  La-la-la-la-la-la-la-la-la"

  Baby, I hope that you understand
  Cưng ơi, hy vọng em hiểu anh hơn
  This is for my peace of mind
  Đó là sự bình yên của tâm hồn
  And I just don't wanna waste any more time
  Và anh không muốn thêm thời gian phí uổng
  And if this love isn't what you want
  Và nếu tình này không là tình em muốn
  Then baby let me know
  Thế bé ơi để anh tỏ
  I don't wanna go but I'll walk out that door, oh, woah
  Anh không muốn đi, nhưng sẽ buộc lòng qua khung cửa đó

  So if you love me, just say so, just say so
  Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, đừng lần lữa
  'Cause I can't play these games with you no more
  Vì anh không thể cút bắt tình yêu với em được nữa
  So if you love me, just say so, then just say so
  Vậy nếu em yêu anh, chỉ nói vậy, ngại ngùng chi
  I need to know from you right now before I go
  Anh cần biết từ em giờ đây trước khi anh đi

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời Dịch Anh Diễn đàn Date
TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 2) Listening (Nghe) Hôm qua, lúc 15:51
TRUE COLORS (Lời Dịch Anh Việt) Cyndi Lauper (Version 1) Listening (Nghe) Hôm qua, lúc 10:13
HOUSE OF THE RISING SUN (Lời Dịch Anh Việt) The Animals Listening (Nghe) 10:56 ngày Thứ ba
KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG (Lời Dịch Anh Việt) Roberta Flack Listening (Nghe) 13:50 ngày Thứ hai
CASABLANCA (Lời Dịch Anh Việt) Bertie Higgins Listening (Nghe) 09:34 ngày Chủ nhật
ANY MAN OF MINE (Lời Dịch Anh Việt) Shania Twain Listening (Nghe) 12:56 ngày Thứ bảy

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP