RIDE ME BACK HOME (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/Willie Nelson

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.145
RIDE ME BACK HOME
The 2020 Grammy Award for Best Country Solo Performance
Willie Nelson (Giải Grammy Cho Trình Diễn Đơn Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất)


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/235797374246554/

We rode into battle barebacked and saddled
Ta phi mã lâm trận, lưng yên trần, nặng túi tải
You took the wound in your side
Anh gánh vết thương trĩu trên vai
You pulled the sleds and you pulled the wagons
Anh níu cộ trượt và cỗ xe tứ mã anh giật
You gave 'em somewhere to hide
Trao cho chúng một chổ ẩn thân
Now they don't need you and there's no one to feed you
Giờ chúng không cần anh, chẳng ai cho hy vọng anh nuôi
And there's fences where you used to roam
Và có hàng rào nơi một thời anh rong ruỗi
I wish I could gather up all of your brothers
Tôi ước có thể quần tụ tất cả anh em ta
And you would just ride me back home
Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

Ride me back home to a much better place
Đưa tôi tới nhà về một chốn thật bình thân
Blue skies and sunshine and plenty of space
Trời xanh, nắng rọi, và khoảng không bất tận
Somewhere where they would just leave you alone
Chốn nào mà sẽ để cho anh yên phận
Somewhere that you could call home
Nơi nào mà anh có thể gọi: quê ta
And you would just ride me back home
Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

I got a small place up in the foothills
Tôi có một chốn nhỏ nằm trên chân đồi
Where green grass is precious as gold
Nơi cỏ xanh quí giá như vàng thỏi
I paid a fortune for what little I got here
Và trả cả gia tài nơi này có chút gì ít ỏi
But you know that I'd sell my soul
Nhưng anh biết phải bán cả hồn tôi
To have all the mountains, the rivers and valleys
Để có trọn thung lũng, suối sông, và núi đồi
The places where you need to roam
Có chốn nơi anh cần rong ruỗi
And I would just gather up all of your brothers
Và tôi sẽ hội về tất cả anh em ta
And you would just ride me back home
Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

Ride me back home to a much better place
Đưa tôi tới nhà về một chốn thật bình thân
Blue skies and sunshine and plenty of space
Trời xanh, nắng rọi, và khoảng không bất tận
Somewhere where they would just leave you alone
Chốn nào mà sẽ để cho anh yên phận
Somewhere that you could call home
Nơi nào mà anh có thể gọi: quê ta
And you would just ride me back home
Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top