1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  RIDE ME BACK HOME (Lời Dịch Anh Việt) 2020 Grammy Award/Willie Nelson

  RIDE ME BACK HOME
  The 2020 Grammy Award for Best Country Solo Performance
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Willie Nelson (Giải Grammy Cho Trình Diễn Đơn Ca Đồng Quê Xuất Sắc Nhất)


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/235797374246554/

  We rode into battle barebacked and saddled
  Ta phi mã lâm trận, lưng yên trần, nặng túi tải
  You took the wound in your side
  Anh gánh vết thương trĩu trên vai
  You pulled the sleds and you pulled the wagons
  Anh níu cộ trượt và cỗ xe tứ mã anh giật
  You gave 'em somewhere to hide
  Trao cho chúng một chổ ẩn thân
  Now they don't need you and there's no one to feed you
  Giờ chúng không cần anh, chẳng ai cho hy vọng anh nuôi
  And there's fences where you used to roam
  Và có hàng rào nơi một thời anh rong ruỗi
  I wish I could gather up all of your brothers
  Tôi ước có thể quần tụ tất cả anh em ta
  And you would just ride me back home
  Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

  Ride me back home to a much better place
  Đưa tôi tới nhà về một chốn thật bình thân
  Blue skies and sunshine and plenty of space
  Trời xanh, nắng rọi, và khoảng không bất tận
  Somewhere where they would just leave you alone
  Chốn nào mà sẽ để cho anh yên phận
  Somewhere that you could call home
  Nơi nào mà anh có thể gọi: quê ta
  And you would just ride me back home
  Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

  I got a small place up in the foothills
  Tôi có một chốn nhỏ nằm trên chân đồi
  Where green grass is precious as gold
  Nơi cỏ xanh quí giá như vàng thỏi
  I paid a fortune for what little I got here
  Và trả cả gia tài nơi này có chút gì ít ỏi
  But you know that I'd sell my soul
  Nhưng anh biết phải bán cả hồn tôi
  To have all the mountains, the rivers and valleys
  Để có trọn thung lũng, suối sông, và núi đồi
  The places where you need to roam
  Có chốn nơi anh cần rong ruỗi
  And I would just gather up all of your brothers
  Và tôi sẽ hội về tất cả anh em ta
  And you would just ride me back home
  Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

  Ride me back home to a much better place
  Đưa tôi tới nhà về một chốn thật bình thân
  Blue skies and sunshine and plenty of space
  Trời xanh, nắng rọi, và khoảng không bất tận
  Somewhere where they would just leave you alone
  Chốn nào mà sẽ để cho anh yên phận
  Somewhere that you could call home
  Nơi nào mà anh có thể gọi: quê ta
  And you would just ride me back home
  Và anh sẽ chỉ phi mã đưa tôi về nhà

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP