LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
REMEMBER WHEN
Alan Jackson


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/231216228038002/

Remember when I was young and so were you
Nhớ thuở nào khi anh còn trẻ, em chớm tròn niên
And time stood still and love was all we knew
Và thời gian đứng yên, tình yêu là tất cả ta biết
You were the first, so was I
Em người đầu tiên, anh cũng thế
We made love and then you cried
Mình mặn mà, và em sa lệ
Remember when
Nhớ xưa son trẻ

Remember when we vowed the vows and walked the walk
Còn nhớ thuở nào ta thề hẹn thề và bước chung bước
Gave our hearts, made the start, it was hard
Tim trao tim, nghiệp khởi nghiệp, khó vô lường
We lived and learned, life threw curves
Ta sống, học hỏi, đời giáng tai ương
There was joy, there was hurt
Lúc vui sướng, lúc đau buồn
Remember when
Nhớ xưa chung đường

Remember when old ones died and new were born
Nhớ khi xưa cây già chết mòn, cây non đơm trái
And life was changed, disassembled, rearranged
Và đời đổi thay, phân ly khai, tái hợp lại
We came together, fell apart
Ta sớm trùng phùng rồi lại xa mau
And broke each other's hearts
Làm tan nát cõi lòng nhau
Remember when
Nhớ một thuở nào

Remember when the sound of little feet
Nhớ nhớ nhớ khi chờ tiếng trẻ thơ ê a
Was the music we danced to week to week
Là làn điệu tuần sang tuần ta múa ta ca
Brought back the love, we found trust
Mang về đây tình, tìm lại niềm tin
Vowed we'd never give it up
Thề không bỏ, hứa không thất tín
Remember when
Còn nhớ như in

Remember when thirty seemed so old
Nhớ một thời khi ba mươi thấy đã già
Now lookin' back, it's just a steppin' stone
Giờ quay nhìn lại, chỉ một bậc thềm đá
To where we are, where we've been
Bước tới nơi ta hiện, đến nơi ta đã
Said we'd do it all again
Được bảo làm lại tất cả
Remember when
Nhớ thời đã qua

Remember when we said when we turned gray
Nhớ nhớ khi ta nói tới lúc tóc điểm sương
When the children grow up and move away
Lúc con cái trưởng thành, mỗi đứa một phương
We won't be sad, we'll be glad
Ta sẽ không buồn, ta vui sướng
For all the life we've had
Vì trọn cuộc đời ta đã hưởng
And we'll remember when
Ôi một thời mãi nhớ mãi thương

Remember when
Còn nhớ thuở nào
Remember when
Nhớ nhớ biết bao

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top