LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
RASPUTIN
Boney M
https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/227911565035135/

There lived a certain man in Russia long ago
Xưa có một gã sống ở nước Nga lâu lắm rồi
He was big and strong, in his eyes a flaming glow
Hắn rất to khỏe và lóe trong mắt ánh lửa ngời ngời
Most people look at him with terror and with fear
Người ta nhìn hắn với nỗi kinh hoàng và sợ sệt
But to Moscow chicks he was such a lovely dear
Nhưng với má đào Mát-xcơ-va, hắn là kẻ dễ yêu dễ mến
He could preach the Bible like a preacher
Hắn rao giảng Kinh Thánh như nhà thuyết giáo
Full of ecstasy and fire
Đầy chất mê ly và lửa máu
But he also was the kind of teacher
Nhưng hắn cũng thuộc tình ái bậc thầy
Women would desire
Phụ nữ phát thèm khi thấy

Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian queen
Ra Ra Rasputin, kẻ Nữ Hoàng gọi người tình
There was a cat that really was gone
Có kẻ bảnh bao đang thật sự cuồng điên
Ra Ra Rasputin, Russia's greatest love machine
Ra Ra Rasputin, vĩ đại ở Nga, cỗ máy làm tình
It was a shame how he carried on
Ôi nỗi ô nhục hắn mang bên mình

He ruled the Russian land and never mind the Tsar
Hắn thống lĩnh lãnh thổ Nga, qua mặt Sa Hoàng
But the kazachok he danced really wunderbar
Nhưng điệu dân vũ mà hắn nhảy thật sự tuyệt quán
In all affairs of state he was the man to please
Trong chuyện nước chuyện dân, hắn là kẻ sơ sài
But he was real great when he had a girl to squeeze
Nhưng hắn thật vĩ đại khi có gái chặt trong tay
For the queen he was no wheeler dealer
Với Nữ Hoàng, hắn đối nhân khéo xử vô đối
Though she'd heard the things he'd done
Dẫu Bà đã nghe chuyện bẩn hắn bôi
She believed he was a holy healer
Bà tin hắn là một dược thần sư
Who would heal her son
Kẻ sẽ chữa lành hoàng tử

Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian queen
Ra Ra Rasputin, kẻ Nữ Hoàng gọi người tình
There was a cat that really was gone
Có kẻ bảnh bao đang thật sự cuồng điên
Ra Ra Rasputin, Russia's greatest love machine
Ra Ra Rasputin, vĩ đại ở Nga, cỗ máy làm tình
It was a shame how he carried on
Ôi nỗi ô nhục hắn mang bên mình

But when his drinking and lusting and his hunger
Nhưng khi việc hắn rượu chè, trai gái, lòng tham khát khao
For power became known to more and more people
Cho quyền lực thành việc ai cũng rành ai cũng thạo
The demands to do something about this outrageous
Nhu cầu cần phải làm gì đối với kẻ trơ tráo, tàn bạo
Man became louder and louder
Này càng trở nên cấp bách biết bao

"This man's just got to go!" declared his enemies
“Tên này hẳn phải ra đi!” kẻ thù của hắn tuyên thệ
But the ladies begged "Don't you try to do it, please"
Nhưng các quý bà chống chế, “Thôi, lẽ nào các anh làm thế.”
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
Thảo nào lão Rasputin có nhiều mê hoặc tiềm ẩn
Though he was a brute they just fell into his arms
Dẫu là kẻ tàn bạo, nhưng họ vẫn ngã vào vòng tay hắn
Then one night some men of higher standing
Rồi một đêm vài người quyền cao thế mạnh
Set a trap, they're not to blame
Giăng một bẫy, họ đâu đáng trách
"Come to visit us" they kept demanding
“Đến thăm chúng tôi,” họ ra sức đòi
And he really came
Và cuối cùng hắn tới

Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian queen
Ra Ra Rasputin, kẻ Nữ Hoàng gọi người tình
They put some poison into his wine
Họ tẩm thuốc độc trong ly rượu đào
Ra Ra Rasputin, Russia's greatest love machine
Ra Ra Rasputin, vĩ đại ở Nga, cỗ máy làm tình
He drank it all and said "I feel fine"
Hắn nốc cạn ly và bảo, “Ta không sao!”

Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian queen
Ra Ra Rasputin, kẻ Nữ Hoàng gọi người tình
They didn't quit, they wanted his head
Họ không từ bò, họ muốn lấy đầu hắn
Ra Ra Rasputin, Russia's greatest love machine
Ra Ra Rasputin, vĩ đại ở Nga, cỗ máy làm tình
And so they shot him till he was dead
Và nên họ bắn hắn đến khi chết hẳn

Oh, those Russians...
Ôi, những người Nga…

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Top