LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
620
OVER AND OVER
D. Fannel

https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/278984269927864/

I never dared to reach for the moon
Em chẳng dám mơ bay đến cung trăng
I never thought I’d know heaven so soon
Em chưa từng nghĩ mình sớm biết thiên đàng
I couldn’t hold to say how I feel
Cũng không thể nói chắc em cảm thấy sao
Joys in my heart, no words can reveal
Trong lòng mở hội, nào hé nỗi lời nào

Over and over I’ll whisper your name
Muôn vạn vạn lần em thì thầm tên anh mãi
Over and over I’ll kiss you again
Ngần ngần ấy lần em sẽ hôn anh hoài
I see the light of love in your eyes
Em thấy trong mắt anh yêu thương long lanh
Love is forever, no more goodbye
Tình muôn thuở vẫn xanh, không còn xa cách

Now just a memory the tears that I cried
Giờ một kỷ niệm cũng làm lệ sầu tuôn chảy
Now just a memory the sighs that I sighed
Giờ một ký ức cũng khiến em buông tiếng thở dài
Dreams that I’ve cherished now have come true
Giấc mơ em hằng ấp ủ giờ đã đi vào thực tại
All my tomorrows I’ll give it to you
Em sẽ trao anh tất cả những ngày mai

Over and over I’ll whisper your name
Muôn vạn vạn lần em thì thầm tên anh mãi
Over and over I’ll kiss you again
Ngần ngần ấy lần em sẽ hôn anh hoài
I see the light of love in your eyes
Em thấy trong mắt anh yêu thương long lanh
Love is forever, no more goodbye
Tình muôn thuở vẫn xanh, không còn xa cách

Light summer leaves may turn to gold
Chiếc lá hạ tàn đang chuyển sang vàng úa
The love that we shared will never grow old
Tinh yêu mình chung lối sẽ chẳng già nua
Here in your arms, your arms far away
Trong vòng tay thuở nào xa vắng mãi
Here in your arms forever I’ll stay
Giờ trong tay anh trọn đời em ở lại

Over and over I’ll whisper your name
Muôn vạn vạn lần em thì thầm tên anh mãi
Over and over I’ll kiss you again
Ngần ngần ấy lần em sẽ hôn anh hoài
I see the light of love in your eyes
Em thấy trong mắt anh yêu thương long lanh
Love is forever, no more goodbye
Tình muôn thuở vẫn xanh, không còn xa cách

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top