1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận

  Chương 1 Nguồn gốcbản chất của lợi nhuận
  Nội dung
  • Quan điểm của trường phái trọng thương về lợi nhuận
  • Quan điểm của trường phái cổ điển về lợi nhuận
   Kene
  • Picado
  • Các trường phái khác
  • Học thuyết Mac -Lênin
  Chương 2: Vai trò của lợi nhuận
  • Lợi nhuận trong nền kinh tế
  • Lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường Việt Nam
  Chương 3 : Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu và ý kiến cá nhân
  ....
  Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
  ST


   

  Các file đính kèm:

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP