Luận văn về tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở việt nam

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
MỤC LỤC

Chương I.Cơ sở lý luận về tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở nước ta 1

1.1.Năng suất lao động 1

1.1.2. Đi từ lượng giá trị hàng hóa 1

1.1.3. Năng suất lao động 1

1.1.4. Tăng năng suất lao động 2

1.1.5. Phân biệt tăng năng suất lao động& tăng cường độ lao động 2

1.2. Môi trường 3

1.2.1. Khái niệm 3

1.2.2. Thành phần của môi trường 5

1.2.3. Bản chất hệ thống của môi trường 7

1.2.4. Phân loại môi trường 8

1.3. Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động 10

1.3.1. Quan hệ giữa môi trường và người lao động 11

1.3.2. Quan hệ giữa môi trường với tư liệu sản xuất 11

1.3.3. Quan hệ giữa môi trường với điều kiện tự nhiên 12

Chương II.Thực trạng tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở nước ta 13

2.1. Tác động của môi trường tự nhiên 13

2.1.1. sơ lược môi trường tự nhiên ở nước ta: (địa hình, khí hậu, tài nguyên)

13

2.1.2 tác động của môi trường tự nhiên đối với tăng năng suất lao động ở nước ta 16

2.2. Tác động của môi trường nhân tạo đối với tăng năng suất lao động ở nước ta 22

Chương III. Biện pháp của nước ta trước tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động 24

3.1. Đối với tác động của tài nguyên thiên nhiên 24

3.2. Đối với tác động của điều kiện tự nhiên 25

3.3. Đối với tác động của môi trường đến con người 25

3.4. Đối với tác động của tư liệu lao động 26

3.5. Ý kiến biện pháp chủ quan cá nhân 26

Kết luận 28

Tài liệu tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, sự cọ xát trong cạnh tranh của các doanh nghiệp VN và của cả nền kinh tế ngày càng khốc liệt hơn trong sân chơi toàn cầu. Điều đó tạo ra yêu cầu bức thiết cần phải đẩy mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường tức thúc đẩy việc tăng năng suất lao động để nâng cao sức cạnh tranh. Trong những nhân tố tác động đến tăng năng suất lao động không thể không kể đến tác động của nhân tố môi trường.

Môi trường tác động đến sức khỏe của người lao động, gây nên bệnh tật làm giảm năng suất lao động cá biệt của cá nhân người lao động; ảnh hưởng của thiên tai tàn phá hủy hoại tư liệu sản xuất; nhưng môi trường lại chính là nơi cung cấp những điều kiện tự nhiên, những tài nguyên thiên nhiên đóng vai trò yếu tố đầu vào trong các ngành sản xuất,… Đây là những tác động cơ bản và dễ thấy nhất của môi trường đối với việc tăng năng suất lao động. Tuy vậy, việc tăng năng suất lao động kéo theo việc tăng cường các máy móc thiết bị cũng tác động ngược lại đến môi trường. Có thể nói mối quan hệ giữa môi trường và việc tăng năng suất lao động là mối quan hệ tác động qua lại và gắn bó chặt chẽ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài viết, em chỉ xin trình bày mối tương quan, tác động từ 1 phía: Tác động của môi trường đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam.
.....
Các bạn có thể xem chi tiết bên dưới
ST


 

Đính kèm

  • LL582723.rar
    92,6 KB · Lượt xem: 157
×
Quay lại
Top