Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu hỏi và đáp án LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ

Những nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn

1. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng: Bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực?
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương khẳng định rằng: bất cứ hoạt động kinh tế nào mà không dẫn đến tích luỹ tiền tệ là hoạt động kinh tế tiêu cực.

2. Chủ nghĩa trọng thương coi hoạt động ngoại thương và công nghiệp mới là nguồn gốc thật sự của của cải ?
Sai. Chủ nghĩa trọng thương chỉ coi hoạt động ngoại thương là nguồn gốc thật sự của của cải.

3. Quan điểm kinh tế của Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.
Đúng. Chủ nghĩa trọng thương nhấn mạnh rằng để tăng của cải cho quốc gia, trong hoạt động ngoại thương phải thực hiện chính sách xuất siêu.

4. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là các khoản tiết kiệm chi phí thương mại.
Sai. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng lợi nhuận thương nghiệp là kết quả của sự trao đổi không ngang giá, không một người nào thu được lợi mà không làm thiệt hại cho kẻ khác.

5. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng cho rằng lợi nhuận thương nghiệp chính là kết qủa của sự trao đổi không ngang giá.
Sai. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng lợi nhuận thương nghiệp có được là do tiết kiệm các khoản chi phí thương mại

6. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì tài sản chỉ được tạo ra trong sản xuất
Đúng. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng trao đổi không làm cho tài sản tăng lên vì tài sản được tạo ra trong sản xuất.

7. Chủ nghĩa trọng nông cho rằng sản phẩm thuần tuý (sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp và công nghiệp.
Sai. Sản phẩm thuần tuý( sản phẩm ròng) chỉ được tạo ra trong nông nghiệp. Nông nghiệp là ngành kinh tế sản xuất duy nhất, còn công nghiệp chỉ tiêu dùng chứ hoàn toàn không có sản xuất.

8. William Petty cho rằng giá cả tự nhiên ( tức giá trị) là do cung - cầu thị trường quyết định.
Sai. William Petty cho rằng: giá cả tự nhiên (tức giá trị) là do thời gian hao phí lao động quyết định.

9. Wiliam Petty cho rằng: Đánh giá quá cao tiền là một sai lầm.
Đúng: Ông cho rằng tiền tệ không phải lúc nào cũng là tiêu chuẩn của sự giàu có. Vì vậy đánh giá cao tiền là một sai lầm.

10. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.
Đúng. William Petty xác định tiền lương là khoản giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân.

11. William ủng hộ việc tăng tiền lương cao cho công nhân để khuyến khích họ lao động hăng say hơn.
Sai. William phản đối việc tăng tiền lương quá cao cho công nhân.

12. Theo Adam Smith, “Bàn tay vô hình” chính là các quy luật khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành vi của con người.
Đúng. Theo Adam Smith, “Bàn tay vô hình” chính là các quy luật kinh tế khách quan hoạt động chi phối hành vi của con người

13. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động không cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá và tự do kinh tế, tự do trao đổi.
Sai. Adam Smith cho rằng để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động cần đến sự tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hoá, không phải tự do kinh tế, tự do trao đổi.

14. Adam Smith cho rằng Nhà nước phải can thiệp vào tất cả các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các hoạt kinh tế vượt quá sức của một doanh nghiệp.
Sai. Adam Smith cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào các hoạt động kinh tế, trừ những hoạt động kinh tế vượt quá sức của một doanh nghiệp. Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết nền kinh tế.

15. Adam Smith không đánh giá đúng về tiền tệ, coi tiền là môi giới giản đơn.
Đúng. Adam Smith không đánh giá đúng về tiền tệ, coi tiền chỉ là môi giới giản đơn: Là phương tiện kỹ thuật làm cho trao đổi được thuận tiện.

16. Adam Smith coi tiền có vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hoá.
Đúng. Adam Smith coi tiền là “bánh xe vĩ đại của lưu thông”

17. Trong lý luận về giá trị lao động, Adam Smith cho rằng giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi.
Sai. Adam Smith cho rằng giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi.

18. Adam Smith cho rằng: Không chỉ có lao động nông nghiệp mà cả lao động công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận.
Đúng. Adam Smith cho rằng: Không chỉ có lao động nông nghiệp mà cả lao động công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận.

19. Theo Adam Smith, tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng cao
Sai. Theo, Adam Smith tư bản đầu tư càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm

20. Theo lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo, thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì không nên tiến hành hoạt động trao đổi hàng hoá vì không có lợi.
Sai: Theo lý thuyết lợi thế so sánh Adam Smith thì quốc gia không có lợi thế tuyệt đối nào trong việc sản xuất ra các sản phẩm so với quốc gia khác thì vẫn có lợi khi sản xuất sản phẩm có bất lợi nhỏ nhất và tiến hành hoạt động trao đổi thương mại với quốc gia có lợi thế tuyệt đối hoàn toàn trong việc sản xuất ra các sản phẩm.

21. Sismondi không ủng hộ chế độ sản xuất nhỏ (tiểu sản xuất), ông ủng hộ chế độ công xưởng trong CNTB.
Sai. Sismondi ủng hộ chế độ sản xuất nhỏ, và coi sự thắng lợi của chế độ công xưởng là mối hiểm hoạ của thợ thủ công và tiểu thương.

22. Khi xác định giá trị, Sismondi đã dựa vào thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất sản phẩm chứ không dựa vào thời gian lao động cá biệt.
Đúng. Sismondi đã dựa vào thời gian lao động xã hội cần thiết chứ không dựa vào thời gian lao động xã hội cá biệt khi xác định giá trị hàng hoá.

23. Sismondi cho rằng khủng hoảng kinh tế chỉ là yếu tố ngẫu nhiên, cục bộ
Sai. Sismondi cho rằng khủng hoảng kinh tế không phải là yếu tố ngẫu nhiên, cục bộ, song không giảI quyết được triệt để nguyên nhân của khủng hoảng

24. Theo Sismondi, nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế là do tốc độ tăng sản xuất nhanh hơn tốc độ tăng tiêu dùng.
Đúng. Sismondi cho rằng nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế chính là tốc độ tăng sản xuất nhanh hơn tốc độ tiêu dùng (khủng hoảng thừa).

25. Theo Sismondi, “Lối thoát chủ yếu” để giải quyết vấn đề khủng hoảng là hoạt động ngoại thương.
Sai. Theo Sismondi, “Lối thoát chủ yếu” đểgiải quyết vấn đềkhủng hoảng là các nhà tư bản phải tiêu dùng nhiều hơn.

26. Proudon chủ trương tổ chức kinh tế hàng hoá mà không cần tiền tệ.
Đúng. Proudon chủ trương tổ chức kinh tế hàng hoá mà không cần tiền tệ thông qua việc thành lập ngân hàng trao đổi hay ngân hàng nhân dân.

27. Sait Simon phê phán CNTB và đòi hỏi phải xoá bỏ CNTB, xoá bỏ sở hữu TBCN.
Sai. Sait Simon phê phán CNTB nhưng không đòi hỏi xoá bỏ CNTB và sở hữu TBCN mà chỉ kêu gọI xoá bỏ sở hữu của những kẻ ăn bám.

28. Charles Fourier kịch liệt lên án thương nghiệp TBCN, coi đó là nguồn gốc của sự đau khổ lên cần phải loại bỏ bằng cách thủ tiêu CNTB
Đúng. Charles Fourier kịch liệt lên án thương nghiệp TBCN, coi đó là nguồn gốc của mọi sự đau khổ, nên cần phải loại bỏ bằng cách thủ tiêu TBCN.

29. Charles Fourier phê phán CNTB đã giữ lại nền tiểu sản xuất, do đó không thực hiện được khả năng của nó.

Đúng. Charles Fourier phê phán CNTB đã giữ lại nền tiểu sản xuất, do đó không thực hiện được khả năng của nó.

30. Robert Owen ủng hộ chế độ công xưởng và chế độ tư hữu.

Sai. Robert Owen lên án chế độ công xưởng vì đem lại tai hoạ giáng xuống đầu xã hội, chế độ tư hữu là nguyên nhân của vô vàn tội lỗi và sự khổ ải mà người lao động phải gánh chịu
ST
 

×
Quay lại
Top