Một số động từ kết hợp giới từ

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 8.135 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Một số động từ kết hợp giới từ

  Abide by promises: trung thành với lời hứa
  Abound in: tràn đầy, đầy
  Abscond from sb/st: lẻn trốn khỏi ai, cái gì
  Absent oneself from school: bỏ học
  Abstain from: kiêng
  Accede to a proposal: ưng thuận một đề nghị
  Accede to a property: thừa hưởng một tài sản
  Accommodate oneself to st: thích nghi vào
  Accord with: hợp với, đồng ý với
  Account for: biện hộ cho, cát nghĩa
  Accuse someone of st: buộc tội ai về điều gì
  Acquaint someone with st: làm ai quen với điều gì, giúp ai quen với điều gì
  Acquiesce in: đồng ý về việc gì (một cách miễn cưỡng)
  Acquit a person of a crime: cho là một người nào đó không có tội
  Act on: làm theo
  Act up to: làm hợp với
  Adapt oneself to: thích nghi với
  Addict oneself to: bê tha, sa đà
  Adhere to: bám vào, đeo đẳng, đeo đuổi
  Adjour to: hoãn tới, dời tới
  Adjust st to: sửa cái gì cho phù hợp
  Administer st to sb: phân phát, phân phối, cung cấp
  Admire for: ca ngợi về
  Admit of: có, bao hàm, cho phép đến mức có thể
  Admonish of: cảnh cáo về

  Sưu tầm
   


  vosac9x, buinganmai star thích điều này.


Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP