LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
MARRY METhomas Rhett


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/229922288167396/

She wants to get married, she wants it perfect
Nàng ước bước lên xe hoa, được hôn lễ chỉnh tề
She wants her grandaddy preaching the service
Nàng mong ông nội đại diện ngõ lời trong buổi lễ
Yeah, she wants magnolias out in the country
Vâng, nàng muốn chỉ là cánh mộc lan miền thôn dã
Not too many people, save her daddy some money
Đám cưới không quá nhiều người để kiệm chút tiền cho cha

Ooh, she got it all planned out
Ôi, nàng đã lên kế hoạch hết rồi
Yeah, I can see it all right now
Vâng, giờ ta thấy trước mắt thôi

I'll wear my black suit, black tie, hide out in the back
Ta sẽ mặc vest đen, cà-vạt đen, lén lánh sau hậu sảnh này
I'll do a strong shot of whiskey straight out the flask
Ta tu nguyên ngụm rượu mạnh, nốc cả nguyên chai
I'll try to make it through without crying so nobody sees
Ta sẽ cố vượt qua ải này không nhỏ lệ, để không ai thấy
Yeah, she wanna get married
Vâng, nàng muốn cất bước theo chồng
But she don't wanna marry me
Nhưng không muốn ta đưa sang sông

I remember the night when I almost kissed her
Ta còn nhớ đêm khi ta suýt được hôn nàng
Yeah, I kinda freaked out, we'd been friends for forever
Vâng, ta phần nào mê man, vì hai đứa đã từ lâu là bạn
And I always wondered if she felt the same way
Và ta luôn tự hỏi liệu nàng có ân tình chung lối
When I got the invite, I knew it was too late
Khi ta nhận thiệp mời, ta biết đã muộn quá rồi

And I know her daddy's been dreading this day
Và ta hiểu cha nàng cũng rầu đứt ruột hổm rày
Oh, but he don't know he ain't the only one giving her away
Ôi, nhưng ông đâu biết ông không là người duy nhất gả con gái

I'll wear my black suit, black tie, hide out in the back
Ta sẽ mặc vest đen, cà-vạt đen, lén lánh sau hậu sảnh này
I'll do a strong shot of whiskey straight out the flask
Ta tu nguyên ngụm rượu mạnh, nốc cả nguyên chai
I'll try to make it through without crying so nobody sees
Ta sẽ cố vượt qua ải này không nhỏ lệ, để không ai thấy
Yeah, she wanna get married
Vâng, nàng muốn cất bước theo chồng
But she don't wanna marry me
Nhưng không muốn ta cùng sang sông

Bet she got on her dress now, welcoming the guests now
Cược, giờ nàng đang mặc áo cưới, giờ đang đón khách mời
I could try to find her, get it off of my chest now
Giờ ta có thể tìm riêng nàng, trút hết nỗi lòng tâm can
But I ain't gonna mess it up, so I'll wish her the best now
Nhưng giờ ta không làm rối tung, nên thôi chúc nàng hạnh phúc

So I'm in my black suit, black tie, hiding out in the back
Nên ta mặc vest đen, cà-vạt đen, lén lánh sau hậu sảnh này
Doing a strong shot of whiskey straight out the flask
Đang tu nguyên ngụm rượu mạnh, nốc cả nguyên chai
I'll try to make it through without crying so nobody sees
Ta sẽ cố vượt qua ải này không nhỏ lệ, để không ai thấy
Yeah, she wanna get married
Vâng, nàng ước bước lên xe hoa
Yeah, she gonna get married
Vâng, nàng muốn cất bước theo chồng
But she ain't gonna marry me
Nhưng nào muốn chú rễ là ta
Whoa, she ain't gonna marry me, no
Ôi, nàng không muốn ta đưa sang sông, không

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top