Lời Dịch - Leave The Memories Alone - Fuel

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


So here I am with my thoughts of you
And this world I've left for me
Stoic faces when I think of you
And how I once believed
So now you call me, but you know I won't let you through
I've myself to decieve

So leave the memories alone
I don't want to see
The way it is, as to how it used to be
Leave the memories alone, don't change a thing
And I'll hold you here in my memory

So I find me in your garden now
A sad smile for the scene
And all the flowers that we planted now
Taken by the weeds
But in my minds eye, you know they still bloom for me
They stand tall there, in that summer breeze

Leave the memories alone
I don't want to see
The way it is, as to how it used to be
Leave the memories alone, don't change a thing
And I'll just hold you here in my memory

In my memory, yeah

So leave the memories alone
I don't want to see
The way it is, as to how it used to be
Leave the memories alone, don't change a thing
And I'll hold you in my memory

You'll never change
You'll never change
You'll never change
You will never change
Nơi đây tôi với những nghĩ suy về em
Và thế giới này tôi đã bỏ lại cho tôi
Những khuôn mặt kiểu Stoic (*) Khi tôi nghĩ về em
Và làm sao tôi lại đã một lền tin tưởng
Rồi giờ em gọi cho tôi, Nhưng em biết rằng tôi sẽ không để em đi như thế
Tôi cam đoan với bản thân mình như thế

Thế nên hãy để những ký ức riêng ra
Tôi không muốn thấy
Cái cách như thế như khi điều đó từng như thế
Hãy để những kỷ niệm được yên, đừng thay đổi điều gì
Và tôi sẽ giữ em nơi đây trong ký ức của tôi

Giờ đây tôi tìm em trong khu vườn của em
Một nụ cười buồn cho điều trông thấy
Và cả những đóa hoa đôi ta đã trồng
Bị thay bởi đám cỏ dại
Nhưng với cách nhìn trong tâm tôi, em biết là chúng luôn nở rộ vì tôi
Chúng mọc cao,trong cơn gió nhẹ mùa hè

Thế nên hãy để những ký ức riêng ra
Tôi không muốn thấy
Cái cách như thế như khi điều đó từng như thế
Hãy để những kỷ niệm được yên, đừng thay đổi điều gì
Và tôi sẽ giữ em nơi đây trong ký ức của tôi

Trong ký ức của tôi, phải

Thế nên hãy để những ký ức riêng ra
Tôi không muốn thấy
Cái cách như thế như khi điều đó từng như thế
Hãy để những kỷ niệm được yên, đừng thay đổi điều gì
Và tôi sẽ giữ em nơi đây trong ký ức của tôi

Em sẽ không hề thay đổi
(x4)

 
Top