Loi Dich - Leave Me Alone - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Aaow!-Hoo Hoo!

I Don't Care What You Talkin'
'Bout Baby
I Don't Care What You Say
Don't You Come Walkin'
Beggin' Back Mama
I Don't Care Anyway
Time After Time I Gave You All Of My Money
No Excuses To Make
Ain't No Mountain That I
Can't Climb Baby
All Is Going My Way

('Cause There's A Time When
You're Right)
(And You Know You Must
Fight)
Who's Laughing Baby, Don't
You Know
(And There's The Choice That
We Make)
(And This Choice You Will
Take)
Who's Laughin' Baby

So Just Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone-Stop It!
Just Stop Doggin' Me Around
(Just Stop Doggin' Me)

There Was A Time I Used To
Say Girl I Need You
But Who Is Sorry Now
You Really Hurt, You Used To
Take And Deceive Me
Now Who Is Sorry Now
You Got A Way Of Making Me
Feel So Sorry
I Found Out Right Away
Don't You Come Walkin'-
Beggin' I Ain't Lovin' You
Don't You Get In My Way
'Cause
(There's A Time When You're
Right)
(And You Know You Must
Fight)
Who's Laughing Baby-Don't
You Know?
(And There's The Choice That
We Make)
Who's Laughin' Baby?

So Just Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Stop It!
Just Stop Doggin' Me Around
(Just Stop Doggin' Me)

('Cause There's A Time When
You're Right)
(And You Know You Must
Fight)
Who's Laughing Baby, Don't
You Know, Girl
(It's The Choice That We
Make)
(And This Choice You Will
Take)
Who's Laughin' Baby

So Just Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Stop It!
Just Stop Doggin' Me Around
Leave Me Alone
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone
(Leave Me Alone)
Leave Me Alone-Stop It!

Just Stop Doggin' Me Around
(Just Stop Doggin' Me)
Don't Come Beggin' Me
Don't Come Beggin'
Don't Come Lovin' Me
Don't Come Beggin'
I Love You
I Don't Want It
I Don't . . .
I Don't . . .
I Don't . . .
I . . .I . . ., Aaow!
Hee Hee!
Don't Come Beggin' Me
Don't Come Beggin'
Don't Come Lovin' Me
Don't Come Beggin'
I Love You
I Don't Want It
I Don't Need It
Áooo!Hô hô!

Tôi không quan tâm em đang nói về cái gì
Tôi không quan tâm em nói gì
Em đừng có bước đến van xin trở lại
Dù gì thì tôi cũng chả quan tâm
Mỗi lần tôi đưa hết cả tiền của tôi cho em
Chả lý do gì sấc
Chẳng có ngọn núi nào tôi không thể leo nổi
Tất cả đang đi theo ý của tôi

Vì có lúc em đúng và em biết em phải tranh đấu
Ai đang cười, hở em, em không biết sao?
Và chúng ta chọn lựa và sự lựa chọn này em sẽ chấp nhận
Ai đang cười, hở em?

Vì thế, chỉ cần để cho tôi yên
Để cho tôi được yên [x7]
Để cho tôi được yên - Hãy thôi đi!
Ngừng ngay việc lẵng nhẵng theo tôi đi [x2]

Đã có lúc tôi từng nói: em à, anh cần em
Nhưng giờ thì ai mới là người hối tiếc?
Em thật sự làm đau tôi, em từng thế
Chấp nhận tôi và rồi lừa gạt tôi
Giờ thì ai là người hối tiếc hở?
Em có cách khiến cho tôi cảm thấy thật đau buồn
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra
Em đừng đến và cầu xin
Tôi không yêu em nữa, đừng có ngáng đường tôi

Vì có lúc em đúng và em biết em phải tranh đấu
Ai đang cười, hở em, em không biết sao?
Và chúng ta đã chọn lựa
Ai đang cười, hở em?

[Điệp khúc]

[Tiền điệp khúc]
[Điệp khúc]

Hãy ngừng lẵng nhẵng theo tôi [x2]
Đừng đến cầu xin tôi nữa
Đừng đến cầu xin
Đừng có mà yêu thương tôi nữa
Đừng đến cầu xin
Tôi yêu em
Tôi không muốn điều đó
Tôi không... [x3]
Tôi... Áo!
Hi hi!
Đừng đến cầu xin tôi nữa
Đừng đến cầu xin
Đừng có mà yêu thương tôi nữa
Đừng đến cầu xin
Tôi yêu em
Tôi không muốn điều đó
Tôi không cần điều đó

 

×
Quay lại
Top