[Lyrics] Leave Me Alone - The Veronicas

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"Leave Me Alone"

I'm getting tired of you pushing me 'round
Dragging me down
Making a sound because you wanna
I guess that's why I like messing with you
Putting you through
A lesson or two, because I'm gonna
Before I go my own way
I just gotta say

Leave me alone
Get out of my face
I'm tired of love
Feeling so misplaced
Time for you to go
'Cause I know I'm better off on my own, oh
Leave me alone

This isn't gonna work
Don't call me on the phone
Because I'm all out of words
I'll face the unknown
Thinking about all the ways that I've grown
Oh, Leave me alone

There was the time I thought you were the one
Having some fun
Getting it done
What an illusion
'Cause you were trying to take control of me
That couldn't be, I need to be free of this confusion
Don't give me a guilt trip, because I'm so over it

Leave me alone
Get out of my face
I'm tired of love
Feeling so misplaced
Time for you to go
'Cause I know I'm better off on my own, oh
Leave me alone

This isn't gonna work
Don't call me on the phone
Because I'm all out of words
I'll face the unknown
Thinking about all the ways that I've grown
Oh, leave me alone

Don't turn around and don't look back
I see right through all your selfless acts

Oh

Leave me alone
Get out of my face
I'm tired of love
Feeling so misplaced
Time for you to go
'Cause I know I'm better off on my own, oh
Leave me alone

This isn't gonna work
Don't call me on the phone
Because I'm all out of words
I'll face the unknown
Thinking about all the ways that I've grown
Oh, leave me alone

If you win your love

I'll feel better on my own

Leave me alone

Hãy để tôi yên

tôi thấy rất mệt mỏi vì anh đưa tôi vào vòng xoáy
Kéo lê tôi xuống
Tạo ra những âm thtôi mà anh muốn
Đó là lý do tôi muốn ăn chung với anh
để cho anh
những lời khuyên tốt đẹp, vì tôi sẽ đi
Trước khi đi con đường của mình
tôi muốn nói

hãy để tôi yên
hãy biến khỏi mắt tôi
tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh
Trái tim tôi đã đặt không đúng chỗ
Đây là lúc để đi
Bởi vì tôi biết tôi sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tôi, ôi
hãy để tôi yên

Cứ thế này không được đâu (original: Điều đó không được sao)
Đừng gọi điện cho tôi nữa
Bởi vì tôi đã hết lời với anh rồi
tôi sẽ đối diện với những gì chưa biết
Suy nghĩ về mọi con đường mình đã đi
Ôi, hãy để tôi yên

Đó là thời gian tôi cho rằng anh là duy nhất
Có rất nhiều chuyện vui
nhưng hoàn toàn kết thúc rồi
Cái gì là ảo tưởng chứ
Bởi vì anh đã cố gắng để điều khiển tôi
tôi không muốn bị rằng buộc
Đừng đưa tôi vào tội lỗi nữa, tôi đã đi quá xa rồi

hãy để tôi yên
hãy biến khỏi mắt tôi
tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh
Trái tim tôi đã đặt không đúng chỗ
Đây là lúc để đi
Bởi vì tôi biết tôi sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tôi, ôi
hãy để tôi yên

Cứ thế này không được đâu
Đừng gọi điện cho tôi nữa
Bởi vì tôi đã hết lời với anh rồi
tôi sẽ đối diện với những gì chưa biết
Suy nghĩ về mọi con đường mình đã đi
Ôi, hãy để tôi yên

Dừng vòng xoáy tình yêu và đừng quay lại
tôi sẽ tha thứ cho anh với tất cả những gì anh đã làm

Ôi

hãy để tôi yên
hãy biến khỏi mắt tôi
tôi đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh
Trái tim tôi đã đặt không đúng chỗ
Đây là lúc để đi
Bởi vì tôi biết tôi sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tôi, ôi
hãy để tôi yên


Cứ thế này không được đâu
Đừng gọi điện cho tôi nữa
Bởi vì tôi đã hết lời với anh rồi
tôi sẽ đối diện với những gì chưa biết
Suy nghĩ về mọi con đường mình đã đi
Ôi, hãy để tôi yên

Nếu anh hạnh phúc trong tình yêu của mình

tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở một mình

Hãy để tôi lại một mình

 

×
Quay lại
Top