Lời Dịch - Fighting - Yellowcard

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


Said I'd move on and I'd leave it alone
But before I walk out there is something that I need you to know
I got lost in the blink of an eye
And I could never get back, no I never got back …

You were not there when I wanted to say
That you were everything right
And it wasn't you but me that changed

Now I gotta go it alone
But I will never give up, no I'll never give up.

What am I fighting for?
There must be something more
For all these words I sing
Do you feel anything?

Said “I'm ok”, but I know how to lie
You were all that I had

You were delicate and hard to find
Got lost in the back of my mind
And I could never get back, no I never got back

You were not there when I needed to say
I hit the bottom so fast
That my head was spinning ‘round for days
Now I gotta go it alone
But I will never give up…

No I'll never give up…

What am I fighting for?
There must be something more
For all these words I sing
Do you feel anything?

What am I fighting for?

What am I fighting for?


Never give up….. on this
Never give up…. Up on this
Never give up…. On this
Never give uuuuuuuuuuuuuuup on this

Said “I'm ok” but I know how to lie
I will never give up, no I'll never give up

What am I fighting for?

There must be something more
For all these words I sing
Do you feel anything?

What am I fighting for?
No, I'm never gonna give up, give up

What am I fighting for?
No, I'm never gonna give up, give up


Said that I'd fight for the one that I found
I'm gonna stay here while I wait for you to come around
I'll fight, you're a part of me now
And I will never give up, no I'll never give up
Anh nói rằng anh sẽ tiến bước và anh sẽ bỏ điều đó lại
Nhưng trước khi ra đi, có vài điều mà anh cần cho em biết
Anh đã thất bại chỉ trong nháy mắt

Và anh có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa
Không, anh sẽ không bao giờ trở lại

Em đã không ở đây, khi anh muốn nói
Rằng em là tất cả những điều tốt nhất
Và đó chẳng phải đã thay đổi mà là anh
Giờ đây anh sẽ phải tự điều khiển nó
Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ
Không, anh sẽ không bao giờ từ bỏ


Anh đang cố gắng vì điều gì?
Phải có nhiều điều hơn thế
Cho tất cả những ca từ anh hát
Em có cảm thấy được điều gì không?

Anh nói rằng anh ổn, nhưng anh biết cách nói dối
Em là tất cả những gì mà anh có
Em thật tinh tế và tìm được em thật khó


Và anh sẽ không bao giờ trở lại, không, anh sẽ không bao giờ trở lại

Em đã không ở đây, khi anh muốn nói
Anh đã hạ thủ thật nhanh
Đầu óc anh quay cuồng đã mấy ngày nay
Giờ đây anh sẽ phải tự điều khiển nó
Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Anh đang cố gắng vì điều gì?

Phải có nhiều điều hơn thế
Cho tất cả những ca từ anh hát
Em có cảm thấy được điều gì không?

Anh đang cố gắng vì điều gì?

Anh đang cố gắng vì điều gì?

Không bao giờ từ bỏ cuộc chơi này (X4)

Anh nói rằng anh ổn, nhưng anh biết cách nói dối

Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Anh đang cố gắng vì điều gì?
Phải có nhiều điều hơn thế
Cho tất cả những ca từ anh hát
Em có cảm thấy được điều gì không?

Anh đang cố gắng vì điều gì?
Không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc


Anh đang cố gắng vì điều gì?
Không, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Anh nói rằng anh sẽ đánh nhau với bất kỳ ai mà anh thấy
Anh sẽ vẫnở đây cho trong khi đợi em quay lại
Anh sẽ chiến đấu, em là một phần của anh
Và anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không, sẽ không bao giờ bỏ cuộc

 
Top