[Lyrics] To Be Loved - Papa Roach

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

To Be Loved

To be loved!
Listen up, turn it up and rock it out
Party on, I wanna hear you scream and shout
This is real, as real as it gets
I came to get down to get some fucking respect
Taking it back to hardcore level
You better be ready, put your pedal to the metal
Taking it back to hardcore level
You better be ready, put your pedal to the metal.

Go!

Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved
Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved

I want domination
I want your submission
I see you're not resisting
To this temptation
I've got one confession
A love deprivation
I've got a jet black heart
It's all fucked up and it's falling apart

Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved
Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved


I've got another confession
I fell to temptation
And there is no question
There was some connection
I've got to follow my heart
No matter how far
I've gotta roll the dice
Never look back and never think twice

Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved
Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved

Take your past and burn it up and let it go
Carry on; I'm stronger than you'll ever know
That's the deal; you get no respect
You're gonna get yours
You better watch your fucking neck

Take your past and burn it up and let it go
Carry on; I'm stronger than you'll ever know
That's the deal; you get no respect
You're gonna get yours
You better watch your fucking neck

Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved
Whoa I'll never give in
Whoa I'll never give up
Whoa I'll never give in
And I just wanna be, wanna be loved

Muốn được yêu

Muốn được yêu!
Hãy lắng nghe, hãy ngước lên và nhảy theo điệu nhạc rock
Hãy tiếp tục đi, tôi muốn nghe thấy các bạn la hét
Hãy làm cho không khi thực sự sôi động
Tôi cảm thấy thất vọng khi phải nhận một chút tôn trọng
Rồi trở lại mức độ bình thường
Tốt hơn là em nên sẵn sàng
Hãy đặt chân lên bàn đạp nào
Và đi đi!


Whoa, Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu

Tôi muốn ngự trị
Tôi muốn em khuất phục trước tôi
Tôi thấy rằng em không kháng cự được sự quyến rũ này
Tôi phải thú nhận rằng
Đây là một tình yêu bắt buộc
Tôi đã chiếm được một trái tim vô cảm
Thật tai hại và mọi thứ đang sụp đổ

Whoa, Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu

Tối phải thú nhận một điều khác rằng
Tôi cảm thấy buộc phải làm vậy
Vì em không trả lời tôi
Em không phản ứng gì cả
Tôi đành phải làm theo con tim mách bảo
Cho dù xa xôi đến đâu
Tôi sẽ phải dừng lại cuôc chơi
Tôi sẽ không hối tiếc và nghĩ thêm nữa

Whoa, Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu

Hãy để cho quá khứ trở về với cát bụi
Hãy tiếp tục tiến lên; Tôi đang dần trở nên mạnh mẽ hơn em tưởng đấy
Vậy là hết; Em không nhận được sự tôn trọng
Em sẽ là chính em
Tốt hơn em nên thấy được khó khăn

Hãy để cho quá khứ trở về với cát bụi
Hãy tiếp tục tiến lên; Tôi đang dần trở nên mạnh mẽ hơn em tưởng đấy
Vậy là hết; Em không nhận được sự tôn trọng
Em sẽ là chính em
Tốt hơn em nên thấy được khó khăn

Whoa, Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Tôi sẽ không bao giờ chịu thua
Tôi chỉ muốn …muốn được yêu


 
×
Quay lại
Top