[Lyrics] Time to say goodbye - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I just don't want to waste another day
I'm trying to make things right
But you shove it in my face
And all those things you've done to me I can't erase
And I can't keep this inside
It's time to say goodbye

On the first day that I met you
I should have known to walk away
I should have told you you were crazy
And disappear without a trace
But instead I stood there waiting
Hoping you would come around
But you always found a way to let me down
[Chorus]
It's time to say goodbye
(I just don't want to waste another day)
It's time to say goodbye
(Cause things will never be he same)
It's time to say goodbye
(You make me think I need to walk away)
It's time to say goodbye
It's time to say goodbye

After all the things I've done for you
You never tried to do the same
It's like you always play the victim
And I'm the one you always blame
When you need someone to save you
When you think you're going to drown
(Think you're going to drown)
You just grab your arms around me and pull me down

[Chorus]
It's time to say goodbye
(I just don't want to waste another day)
It's time to say goodbye
(Cause things will never be he same)
It's time to say goodbye
(You make me think I need to walk away)
It's time to say goodbye
It's time to say goodbye

Now I'm gone
It's too late
You can't fix
Your mistakes
I was trying to save you from you
So you scream
So you cry
I can see
Through your lies
You're just trying to change me
(Trying to change me)

Somewhere in the distance
There's a place for me to go
I don't want you to hate me
But I think you need to know
You're weighing on my shoulders
And I'm sick of feeling down
So I guess it's time for me to say
Tôi không muốn phí hoài một ngày nào nữa
Tôi đang cố làm mọi thứ thật đúng đắn
Nhưng em đẩy nó vào mặt tôi
Và những điều em đã làm với tôi, tôi không thể xoá mờ được
Và tôi không thể giữ chúng trong lòng nữa
Đã đến lúc nói lời chia tay

Vào ngày đầu tiên mà tôi gặp em
Tôi đáng lẽ phải biết bỏ đi
Tôi đáng lẽ phải nói với em: em thật điên rồ
Và biến mất với không một dấu vết
Nhưng thay vào đó tôi đứng đó chờ đợi
Mong em sẽ tới đây
Nhưng em luôn tìm ra một cách để làm tôi buồn

Đã đến lúc nói lời chia tay
(Tôi chỉ không muốn phí hoài thêm một ngày nào nữa)
Đã đến lúc nói lời chia tay
(Bởi mọi thứ không còn như cũ nữa rồi)
Đã đến lúc nói lời chia tay
(Em làm tôi nghĩ tôi cần phải biến đi)
Đã đến lúc nói lời chia tay
Đã đến lúc nói lời chia tay

Sau tất cả những gì tôi đã làm cho em
Em không bao giờ cố để làm điều tương tự
Cứ như thể em luôn là nạn nhân
Và tôi là người duy nhất mà em luôn đổ lỗi
Khi em cần một người giải cứu em
Khi em nghĩ em sắp chết đuối
(Nghĩ là em sắp chết đuối)
Em chỉ vòng tay qua người tôi và kéo tôi xuống cùng

Đã đến lúc nói lời chia tay
(Tôi chỉ không muốn phí hoài thêm một ngày nào nữa)
Đã đến lúc nói lời chia tay
(Bởi mọi thứ không còn như cũ nữa rồi)
Đã đến lúc nói lời chia tay
(Em làm tôi nghĩ tôi cần phải biến đi)
Đã đến lúc nói lời chia tay
Đã đến lúc nói lời chia tay

Giờ thì tôi đã đi rồi
Đã quá muộn
Em không thể sửa chữa
Những lỗi lầm của em
Tôi đã cố cứu em khỏi chính bản thân em
Rồi em thét lên
Rồi em khóc lớn
Tôi có thể thấy
Qua những lời nói dối
Em chỉ cố làm cho tôi thay đổi
(Cố làm cho tôi thay đổi)

Một nơi nào đó thật xa xôi
Đó là nơi mà tôi muốn tới
Tôi không muốn làm em ghét tôi
Nhưng tôi nghĩ là em cần phải biết
Em đặt gánh nặng lên vai tôi
Và tôi phát ốm lên với cái cảm giác buồn chán này
Vậy nên tôi chắc rằng đã đến lúc tôi phải nói


 

×
Quay lại
Top