[Lyrics] Say Goodbye - Skillet

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Things are changing
It seems strange and
I need to figure this out
You've got your life, I got mine
But you're all I cared about

Yesterday we were laughing
Today I'm left here asking
Where has all the time gone now
I'm left alone somehow
Growing up and getting older
I don't want to believe it's over

Don't say goodbye
'Cause I don't wanna hear those words tonight
'Cause maybe it's not the end for you and I
And although we knew this time would come for me and you
Don't say anything tonight if you're gonna say goodbye

Do you remember in December
How we swore we'd never change
Even though you're leaving, our feelings
Would always stay the same

I wish we could be laughing instead I'm standing here asking
Do we have to end this now can we make it last somehow
We both know what we've gotta say, not today
'Cause I don't wanna leave this way

Don't say goodbye
'Cause I don't wanna hear those words tonight
'Cause maybe it's not the end for you and I
And although we knew this time would come for me and you
Don't say anything tonight if you're gonna say goodbye

And if it's over
It hurts but I'm giving you my word
I hope that you're always
Happy like we were, happy like we were

Don't say goodbye
'Cause I don't wanna hear those words tonight
'Cause maybe it's not the end for you and I
And although we knew this time would come for me and you
Don't say anything tonight if you're gonna say goodbye

Yesterday we were laughing
If you're gonna say goodbye
Today I'm left here asking
If you're gonna say goodbye

And although we knew this time would come for me and you
Don't say anything tonight if you're gonna say goodbye
Mọi thứ đang thay đổi
Có vẻ thật lạ lẫm và
Tôi cần phải làm sáng tỏ chuyện này
Em có cuộc đời của em, tôi cũng vậy
Nhưng em là tất cả những gì tôi quan tâm tới

Ngày hôm qua chúng ta cùng cười
Hôm nay tôi bị bỏ lại đây tự hỏi mình
Khoảng thời gian đó đã đi đâu rồi?
Tôi bị bỏ lại đây một mình
Trưởng thành và già cỗi
Tôi không muốn tin chuyện đã qua

Đừng nói tạm biệt
Vì tôi không muốn nghe những lời đó đêm nay
Vì có lẽ đó không phải kết thúc của tôi và em
Và dù chúng ta đều biết thời khắc này sẽ đến với cả hai ta
Đêm nay đừng nói gì cả nếu em muốn nói lời tạm biệt

Em có nhớ tháng 12 ấy
Chúng ta đã hứa sẽ chẳng bao giờ đổi thay
Dù em đã ra đi, cảm xúc của hai ta
Sẽ mãi vẹn nguyên

Ước gì chúng ta có thể cùng cười
Thay vì tôi đứng đây tự hỏi
Chúng ta có phải kết thúc như vậy không,
Hay mình vẫn có thể kéo dài mối quan hệ này
Chúng ta đều biết điều mình phải nói, nhưng không phải hôm nay
Vì tôi không muốn ra đi như thế

Đừng nói tạm biệt
Vì tôi không muốn nghe những lời đó đêm nay
Vì có lẽ đó không phải kết thúc của tôi và em
Và dù chúng ta đều biết thời khắc này sẽ đến với cả hai ta
Đêm nay đừng nói gì cả nếu em muốn nói lời tạm biệt

Và nếu chuyện đã chấm dứt
Đau đớn nhưng tôi vẫn gửi lời tới em
Tôi hy vọng rằng em sẽ mãi
Hạnh phúc như ngày xưa ấy

Đừng nói tạm biệt
Vì tôi không muốn nghe những lời đó đêm nay
Vì có lẽ đó không phải kết thúc của tôi và em
Và dù chúng ta đều biết thời khắc này sẽ đến với cả hai ta
Đêm nay đừng nói gì cả nếu em muốn nói lời tạm biệt

Hôm qua chúng ta đã cùng cười
Nếu hôm nay em nói lời tạm biệt
Hôm nay tôi bị bỏ lại đây tự hỏi
Liệu em có nói lời tạm biệt

Và dù chúng ta đều biết thời khắc này rồi sẽ đến với tôi và em
Đêm nay đừng nói gì cả nếu em muốn nói lời tạm biệt

 

×
Quay lại
Top