[Lyrics] Don't Say Goodbye - Olly Murs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's a word that will hurt
I can feel on your lips
Like a gun to my heart
When all that I want is a kiss

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't

There's a word that will hurt
And you can't take it back
So just show me more than
Words could ever say

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
Có một lời nói ra sẽ rất đớn đau
Anh có thể cảm nhận được lời em sắp nói ra
Giống như viên đạn găm thẳng vào trái tim anh
Khi mọi điều anh muốn chỉ là một nụ hôn

Nhưng chúng ta yêu nhau trong bao khó khăn và tình yêu đó mới thật tuyệt làm sao
Đêm nay xin đừng biến nơi đây thành đoạn kết chuyện tình mình
Và chúng ta có thể bắt đầu lại

Xin đừng nói lời biệt li
Hãy để chúng ta bên nhau
Bởi trái đất này sẽ ngừng quay nếu đôi ta không cô gắng
Chúng ta không thể giả bộ sao
Chỉ đêm nay thôi
Bởi bao lời đau đớn sẽ chia cắt bao vì tinh tú trên trời cao

Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng nói lời biệt li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng...

Có một lời nói ra sẽ rất đau đớn
Và em chẳng thể nào rút lại lời đó
Xin hãy cho anh thấy bao điều
Còn hơn bao lời nói

Nhưng chúng ta yêu nhau trong bao khó khăn và tình yêu đó mới thật tuyệt làm sao
Đêm nay xin đừng biến nơi đây thành đoạn kết chuyện tình mình
Và chúng ta có thể bắt đầu lại

Xin đừng nói lời biệt li
Hãy để chúng ta bên nhau
Bởi trái đất này sẽ ngừng quay nếu đôi ta không cô gắng
Chúng ta không thể giả bộ sao
Chỉ đêm nay thôi
Bởi bao lời đau đớn sẽ chia cắt bao vì tinh tú trên trời cao

Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng nói lời biệt li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng...

Nhưng chúng ta yêu nhau trong bao khó khăn và tình yêu đó mới thật tuyệt làm sao
Đêm nay xin đừng biến nơi đây thành đoạn kết chuyện tình mình
Và chúng ta có thể bắt đầu lại


Xin đừng nói lời biệt li
Hãy để chúng ta bên nhau
Bởi trái đất này sẽ ngừng quay nếu đôi ta không cô gắng
Chúng ta không thể giả bộ sao
Chỉ đêm nay thôi
Bởi bao lời đau đớn sẽ chia cắt bao vì tinh tú trên trời cao

Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng nói lời biệt li
Đừng...đừng...đừng nói lời chia li
Đừng...đừng...đừng...


 

×
Quay lại
Top