[Lyrics] Sometimes - Skillet

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
V1
Sometimes when I lie
I know you’re on to me
Sometimes I don’t mind
How hateful that I can be

Sometimes I don’t try
To make you happy
I don’t know why I do the things I do to you but…

Chorus
Sometimes I don’t wanna be better
Sometimes I can’t be put back together
Sometimes I find it hard to believe
There’s someone else who could be
Just as messed up as me

V2
Sometimes don’t deny
That everything is wrong
Sometimes rather die
Than to admit it’s my fault

Sometimes when you cry
I just don’t care at all
I don’t know why I do the things I do to you but…

Bridge
I want someone to hurt
Like the way I hurt
It’s sick but it makes me feel better

V3
Sometimes I can’t hide
The demons that I face
Sometimes don’t deny
I’m sometimes sinner sometimes saint
Đôi lúc khi tôi nói dối
Tôi biết em đã mắc bẫy
Đôi lúc tôi chẳng bận tâm
Tôi có thể hận thù đến mức nào

Đôi khi tôi không cố gắng
Làm em hạnh phúc
Tôi không hiểu tại sao mình lại đối xử với em như thế nhưng...

Đôi lúc tôi không muốn mình tốt đẹp hơn
Đôi lúc tôi không thể tử tế nổi
Đôi lúc tôi thấy tin tưởng thật khó
Có ai hoảng loạn như tôi không

Đôi khi đừng phủ nhận
Rằng tất cả đều lệch hướng cả
Đôi lúc thà chết
Còn hơn là thú nhận đó là lỗi của tôi

Đôi khi em khóc
Tôi cũng không quan tâm
Tôi không hiểu tại sao tôi lại đối xử với em như thế nhưng...

Tôi muốn ai đó bị tổn thương
Như chính tôi vậy
Thật khủng khiếp nhưng điều đó làm tôi thấy tốt hơn

Đôi lúc tôi không thể che giấu
Những con quỷ tôi đối đầu
Đôi lúc đừng phủ nhận
Có khi tôi là kẻ tội đồ, có khi tôi là thánh

 

×
Quay lại
Top