[Lyrics] Never give up - Popstars on stage allstars

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Chorus:
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Strophe 1:
What can I say, what can I do?
Come on believe in miracles to make your dreams come true
Because this life is not easy
Just listen to the words I like to say

Chorus:
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Strophe 2:
Remember what you´ve done
and learn from your mistakes
Always keep your head up
Don´t matter what they say
You have to fight
I´m sure you make it right
Just listen to the words I like to say

Chorus:
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Bridge:
And I told myself
I will not give up
No, there´s nothing to stand in my way
You can see it´s true
that nothing is impossible
You can be what you want to be

Chorus:
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you

Please don´t...
Never give up just try again
Never give up jump on the train
Never give up there´ll be another chance for you
Không bao giờ từ bỏ
----------
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Tôi có thể nói những gì, tôi có thể làm những gì ?
Hãy tiến lên tin vào phép màu để làm cho ước mơ của bạn thành hiện thực
Bởi vì cuộc sống này không hề dễ dàng
Hãy nghe những từ tôi muốn nói
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Hãy nhớ những gì bạn đã làm và rút kinh nghiệm từ sai lầm của bạn
Luôn luôn ngẩng cao đầu
Đừng quan tâm người khác nói gì
Bạn phải quyết tâm
Tôi chắc rằng bạn đã làm đúng
Hãy nghe những từ tôi muốn nói
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Tôi tự bảo chính mình
Tôi sẽ không từ bỏ
Không, không có gì cản lối tôi
Bạn có thể thấy đó là sự thật
Không có gì là không thể
Bạn có thể trở thành người như bạn muốn
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn
Xin đừng...
Không bao giờ từ bỏ hãy thử lại một lần nữa
Không bao giờ từ bỏ hãy lao vào tập luyện
Không bao giờ từ bỏ sẽ có thêm cơ hội khác cho bạn

 
×
Quay lại
Top