[Lyrics] Walk Away - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here we are
Just a little older
Time goes by
But did I ever tell you why
I want you so much
It came to me
When you were not around
You'll always be
The one to understand that's why
I can't miss your touch

All my life
I waited for someone
And all this time
You were the one
So

If you want a man that is here to stay
Swearing he's forever true
I'll never walk away
I'll never give up on you
And if you want a love that will save the day
No matter what you're going through
I'll never walk away
I'll never walk out on you

I've been a fool
I didn't see behind
The friend in you
And baby don't you ask me why
It just couldn't be love
Cause from the start
You would be the one
To cure my heart
But I just didn't look this way
And now I can't get enough

All my life
I waited for someone
And all this time
You were the one, so

If you want a man that is here to stay
Swearing he's forever true
I'll never walk away
I'll never give up on you
And if you want a love that will save the day
No matter what you're going through
I'll never walk away
I'll never walk out on you

And with a kiss you turned my world around
The greatest rush of all was to be found
Oh yeah
You changed my whole life
Coloured up the dark skies
And this I promise you

If you want a man that is here to stay
Swearing he's forever true
I'll never walk away
I'll never give up on you
And if you want a love that will save the day
No matter what you're going through
I'll never walk away
I'll never walk out on you
Chúng ta đây
Chỉ già hơn một tí
Thời gian qua đi
Nhưng anh có bao giờ nói cho em nghe vì sao anh lại cần em nhiều như thế
Lời giải thích đến với anh
Khi em không còn bên anh nữa
Em sẽ luôn là
Người hiểu lý do nhất
Anh không thể bỏ qua cái vuốt ve của em được

Cả cuộc đời anh
Anh đã chờ một người nào đó
Và tất cả thời gian này
Em là người đó
Vì vậy

Nếu em cần một người đàn ông có mặt ở đây
Thề rằng anh ấy sẽ luôn trung thực
Anh sẽ không bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ từ bò em
Và nếu em cần một tình yêu để cứu rỗi ngày tháng
Bất kể điều gì mà em trải qua
Anh sẽ không bao giờ bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi

Anh là một thằng ngốc
Anh không thất đựơc giá trị khuất lấp phía sau
Người bạn trong em
Và em yêu, đừng hỏi anh tại sao
Nó chỉ đơn giản không thể là tình yêu
Vì ngay từ lúc bắt đầu
Em có thể là người
Cứu chữa trái tim anh
Nhưng anh đã không nhìn theo cách này
Và bây giờ không gì đủ với anh

Cả cuộc đời anh
Anh đã chờ một người nào đó
Và tất cả thời gian này
Em là người đó
Vì vậy

Nếu em cần một người đàn ông có mặt ở đây
Thề rằng anh ấy sẽ luôn trung thực
Anh sẽ không bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ từ bò em
Và nếu em cần một tình yêu để cứu rỗi ngày tháng
Bất kể điều gì mà em trải qua
Anh sẽ không bao giờ bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi

Và với một nụ hôn, em làm đảo lộn thế giới của anh
Sự hối hả nhất là được tìm thấy
Ồ vâng
Em đã thay đổi cả cuộc đời anh
Tô màu lên bầu trời tối
Và đây là điều anh hứa cùng em

Nếu em cần một người đàn ông có mặt ở đây
Thề rằng anh ấy sẽ luôn trung thực
Anh sẽ không bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ từ bò em
Và nếu em cần một tình yêu để cứu rỗi ngày tháng
Bất kể điều gì mà em trải qua
Anh sẽ không bao giờ bỏ đi
Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà đi

 

×
Quay lại
Top