Lời Dịch - Arrival - Sarah Brightman

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Sing, sing
Sing the song
They sang
With us
When they
Sailed away
Bring, bring
Bring them

Back again
To these
Lonely shores
Ona day

We'll be here
Awaiting
Their arrival
How that moment's

Gonna shine
May they ring then
In our hearts
That Jubilant bells
"Aul Lang Syne"

Sing, sing, sing
The sing of sirens
If that is

What it takes
Bring, bring
Bring them
Back again
To to each
Lonely heart
That aches

(2x):

I'll be first
To know
Of your arrival
I'll be first
To pur the wine
May they ring
Then in our hearts
The Jubilant bells
Of "Aul Lang Syne"


Sing, sing, sing
A song of sadness
That they are
So long gone
Bring, bring, bring
A ray hope
And the courage
To go on


(2x):
We'll be here
Awaiting
Their arrival
How that moment's
Gonna shine
May they ring
Then in our hearts

That Jubilant bells
Of "Auld Lang Syne"

Sing, sing, sing
A song
They sang with us
When they sailed
The away

Hát, hát
Hát bài ca
Họ đã hát
Cùng chúng ta
Khi họ
Giương buồm ra khơi
Mang, mang
Mang họ

Trở lại
Với những
Bờ biển cô đơn này
Một ngày nào đó

Chúng ta sẽ ở đây
Chờ đợi
Sự cập bến của họ
Giây phút đó

Sẽ rạng ngời làm sao
Lúc đó có lẽ
Trái tim chúng ta sẽ reo vui
Tiếng chuông hân hoan
"Quá khư xa xưa"

Hát, hát, hát
Tiếng hát mỹ nhân ngư
Nếu đó là

Giá phải trả
Mang, mang
Mang họ
Trở về
Về mỗi
Trái tim cô đơn
Đau đớn

[x2]

Em sẽ là người đầu tiên
Biết được
Anh đã trở về
Em sẽ là người đầu tiên
Rót rượu mừng
Có lẽ họ sẽ
Làm vang lên tiếng chuông trong tim chúng ta
Tiếng chuông hân hoan
Của bài hát "Quá khứ xa xưa"


Hát, hát, hát
Bài hát của sự buồn bã
Mà họ đã
Ra đi lâu rồi
Mang, mang, mang
Một tia hi vọng
Và sự can đảm
Để tiếp tục sống


[2x]
Chúng ta sẽ ở đây
Chờ đợi
Sự cập bến của họ
Giây phút đó
Sẽ rạng ngời làm sao
Lúc đó có lẽ
Trái tim chúng ta sẽ reo vui

Tiếng chuông hân hoan
Của bài "Quá khư xa xưa"

Hát, hát, hát
Một bài hát
Họ đã hát cùng chúng ta
Khi họ ra khơi
Đi về nơi xa lắm

 
Top