[Lyrics] Carol Of The Bells - Hayley Westenra

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

Hark, how the bells, sweet silver bells
All seem to say, throw cares away
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold

Ding dong, ding dong, that is their song
With joyful ring, all caroling
One seems to hear words of good cheer

From everywhere filling the air

Oh, how they pound, raising their sound
Over here and there, telling their tale
Gaily, they ring while people sing
Songs of good cheer, Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas


Hark, how the bells, sweet silver bells
All seem to say, throw cares away
Christmas is here, bringing good cheer
To young and old, meek and the bold

Ding dong, ding dong, that is their song
With joyful ring, all caroling
One seems to hear words of good cheer
From everywhere filling the air


Oh, how they pound, raising their sound
Over here and there, telling their tale
Gaily they ring while people sing
Songs of good cheer, Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas

On, on they send, on without end

Their joyful tone to every home
Gaily they ring while people sing
Songs of good cheer, Christmas is here

Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas
Merry, merry, merry, merry Christmas
Nghe kìa, tiếng chuông ngân, những chiếc chuông bạc êm ái du dương

Tất cả như muốn nói lên, hãy quẳng đi những nổi lo âu
Giáng sinh đây rồi, mang đến cho ta niềm vui tuyệt vời
Đến với người trẻ và người già, những kẻ nhu mì và con người dũng cảm

Ding dong, ding dong, đó là bài ca của chúng
Với tiếng chuông hân hoan, tất cả đang hát mừng
Dường như có chiếc nghe thấy những lời hoan hô vui mừng
Từ mọi nơi, tràn ngập không gian

Ôi, chúng tự hào siết bao, cất lên những âm vang

Vượt qua nơi này nơi khác, kể cho họ nghe câu chuyện
Hoan hỉ, chúng ngân vang trong lúc mọi người ca hát
Những bài ca của niềm vui mừng, Giáng sinh đây rồi

Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc
Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc

Nghe kìa, tiếng chuông ngân, những chiếc chuông bạc êm ái du dương
Tất cả như muốn nói lên, hãy quẳng đi những nổi lo
Giáng sinh đây rồi, mang đến cho ta niềm vui tuyệt vời

Đến với người trẻ và người già, những kẻ nhu mì và con người dũng cảm

Ding dong, ding dong, đó là những bài hát của chúng
Với tiếng chuông hân hoan, tất cả đang hát mừng
Dường như có chiếc chuông nghe thấy những lời hoan hô vui mừng
Từ mọi nơi tràn ngập không gian

Ôi, chúng tự hào siết bao, cất lên những âm vang
Vượt qua nơi này nơi khác, kể cho họ nghe câu chuyện
Hoan hỉ, chúng ngân vang trong lúc mọi người ca hát

Những bài hát của niềm vui mừng, Giáng sinh đây rồi

Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc
Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc

Trong điều chúnggửi đi, không chấm dứt
Âm thanh hân hoan tràn ngập gian nhà
Hoan hỉ, chúng ngân vang trong lúc mọi người ca hát
Những bài hát của niềm vui mừng, Giáng sinh đây rồi


Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc
Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc
Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc
Giáng sinh vui vẻ, vui vẻ, hạnh phúc

 

×
Quay lại
Top