[Lyrics] Sing You Back To Me - Trisha Yearwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I’d like to write a song
A sweet and simple thing
And if I do it right
It’d be the only one I’d sing
‘Cause it would bring me everything I’d need
A song that I could sing you back to me

Sing you back, bring you back
A miracle of page and pen
You’d hear it and be here again
And always and forever there would be
A song that I could sing you back to me

There must be a million words
And all I have to do
Is lay my heart upon
Those rare and magic few
Why can’t it be as easy as it seems
A song that I could sing you back to me

Sing you back, bring you back
A miracle of page and pen
You’d hear it and be here again
And always and forever there would be
A song that I could sing you back to me

Sing you back, bring you back
A miracle of page and pen
You'd hear it and be hear again
and always and forever there would be
A song that I could sing you back
Bring you back
A song that I could sing you back to me
Em muốn viết một bài hát
Một bài hát ngọt ngào và giản đơn
Và nếu em viết nó thật hay
Nó sẽ là bài duy nhất mà em hát
Vì nó sẽ mang lại mọi điều em cần
Một bài hát mà em có thể hát để anh quay về với em

Hát để anh quay về, mang anh quay về với em
Một phép màu của giấy bút
Anh sẽ nghe và lại trở về nơi đây
Và sẽ luôn mãi có
Một bài hát mà em có thể hát để anh quay về với em

Có lẽ phải có cả triệu lời
Và tất cả những gì em phải làm
Là đặt cả trái tim em vào đó
Những điều kì diệu hiếm hoi đó
Sao không thể có dễ dàng như thế
Một bài hát mà em có thể hát để mang anh quay về bên em

[Điệp khúc]
[x2]

 

×
Quay lại
Top