Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trong chuyên mục 'Tư tưởng - Đường lối' đăng bởi xuanhung_xd9, 31/3/2012. — 5.997 Lượt xem

 1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Bài mở đầu.
  Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


  Chương I. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  II. Các phong trào yêu nuớc ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  III. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng  Chương II. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

  I. Đảng lãnh đạo Phong trào cách mạng 1930-1935

  II. Đảng lãnh đạo Phong trào dân chủ (1936-1939)

  III. Đảng lãnh đạo Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

  IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử  Chương III. Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)

  I. Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 - 1946)

  II. lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946 - 1950)

  III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của đảng, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)

  IV. Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm lịch sử.
  Chương IV. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

  I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

  II. Thực hiện các kế hoạch nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam (1954-1965)

  III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)

  IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước  Chương V. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2006)

  I. Cả nước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986)

  II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 2006)  Chương VI. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học
   


  yennhi123hoasimbietkhoc5_1993 thích điều này.


 2. thungan_dhqn

  thungan_dhqn Thành viên thân thiết Staff Member Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  14/1/2012
  Bài viết:
  384
  Lượt thích:
  341
  Kinh nghiệm:
  63
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  hjhj
  lâu lâu không ôn lại lịch sử Việt Nam!xuýt nữa là quên hết rồi!
  hjxhjx
  :KSV@17:
   
 3. yennhi123

  yennhi123 Thành viên mới

  Tham gia:
  14/12/2012
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
  Mọi ngưòi ơi, giúp mình câu này với:
  Trình bày quan điểm cơ bản của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac-Lênin về điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP