Slide bài giảng ppt môn đl cm đcsvn ( đại học vinh )

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Chi tiết bài giảng
Người biên soạn : GVC, Ths: Hoàng Thị Hằng
Nội dung tài liệu :
Chương mở đầu: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Chương I: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng CSVN.
II. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939.
II.Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945.
Chương III : Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ Quốc (1954-1975).

Chương IV: Đường lối công nghiệp hoá

I. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới.
II. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
I. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường.
II. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở nước ta.

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
I.Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945-1989)
II. I.Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.


Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội.
I. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa.
II.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.
Chương VIII: Đường lối đối ngoại.
I. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986.
II. Đường lối đối ngoại. Hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.
St
Chúc các bạn học tốt :)
 

Đính kèm

  • Giao an dl.rar
    727,6 KB · Lượt xem: 2.121
×
Quay lại
Top