Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin là tài liệu thuộc các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong các trường Đại học và Cao đẳng, giúp sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ hoặc các kỳ thi khác. Nội dung ôn tập được trình bày theo hình thức hỏi đáp.


Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin đề cập đến các nội dung như: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học? Phân tích cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm qua các giai đoạn? Tính tất về sự ra đời của triết học Mác Lênin? Các quan điểm trong triết học? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?....

huong-dan-on-mon-triet-hoc-mac-lenin.jpg


Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin chia nội dung ôn tập thành 3 chủ đề lớn: Lịch sử triết học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng về thế giới, Chủ nghĩa duy vật biện chứng về xã hội gồm 35 câu hỏi và phần trả lời ngắn gọn, súc tích, hệ thống lại được những kiến thức quan trọng nhất.

Nội dung của Tài liệu Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin:

- Ôn thi môn Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin
- Trình bày nội dung theo các chủ đề dạng hỏi đáp
- Trả lời ngắn gọn theo hệ thống kiến thức đã học
- Hướng dẫn ôn tập và thi học kỳ

 

Đính kèm

  • huong-dan-on-mon-triet-hoc-mac-lenin.zip
    486,1 KB · Lượt xem: 1.479
Quay lại
Top