triết học mác-lênin

 1. minhducbg

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN ( Triết 2 )

  Đề cương môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Phần học thuyết kinh tế giá trị ( Triết 2 ) Hoặc các bạn cũng có thể gọi đây mà đề cương Mác 2 Đây là tài liệu rất cần thiết cho bạn vì: Trong đề cương có những câu hỏi cơ bản mà môn học này lúc nào cũng hỏi :)) Download tài liệu
 2. Linh Nhi

  Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin

  Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin là tài liệu thuộc các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lê nin trong các trường Đại học và Cao đẳng, giúp sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ hoặc các kỳ thi khác. Nội dung ôn tập được trình bày theo hình...
 3. Linh Nhi

  Phương pháp học tốt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin

  I. Học những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin khó hay dễ? Điều này tùy thuộc vào mỗi người, bởi “đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông”. Qua thực tế nhiều năm cho thấy: Chỉ có một số ít sinh viên hứng thú học các môn học này, còn số đông dường...
 4. xuanhung_xd9

  Tổng hợp bộ đề TRIẾT 2 mới sửa năm 2013 - 2014

  Đề 4: Câu 1: Vì sao tiền tệ là hàng hóa đặc biệt? giải thích tại sao tiền tệ trong chức năng phương tiện lưu thông có thể làm tăng mâu thuẫn kinh tế hàng hóa. Câu 2 . Vai trò của cách mạng tháng mười Nga với sự xuất hiện mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực đầu tiên trên thế giới. nó tác động thế...
Top