Cấu trúc với –Ving và To- infinitive của cùng 1 từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 35.557 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Cấu trúc với –Ving và To- infinitive của cùng 1 từ

  Cấu trúc với –Ving và To infinitive của cùng 1 từ
  Thấy cái này cũng hay nhầm lẫn nên mình viết bài này share cho các bạn

  1.Remember

  Remember + doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại
  Ex:I remember closing the door
  I remember posting the letter this morning
  (Tôi nhớ lại chuyện đã gửi lá thư sáng nay)
  Remember + to do sth :nhớ phải làm việc gì
  Ex: I remember to close the door after class
  Please remember to post this letter thís morning
  (Nhớ gửi lá thư này sang nay nhé)
  Lưu ý :’’forget ‘’cũng tương tự như vậy
  2.Stop(2):

  Stop+ doing sth: dừng hẳn việc đang làm
  Ex:I stopped smoking 2 month a go
  Nam stopped talking to me
  (Nam thôi không nói chuyện với tôi nữa)

  Stop + to do sth : Dừng việc gì lại để làm gì
  Ex:I’m working to the garden and I stop to smoke
  Nam stopped to talk to me
  (Nam đang đi( thì dừng )lại nói chuyện với tôi )

  3.Regret:
  Reget + doing sth:việc đã làm và bây giờ thấy hối hận
  Ex:I regretted being late last week

  Reget +to do sth:lấy làm tiếc phải nói, phải làm việc gì
  Ex:I regret to be late tomorrow
  4.Go on
  Go on +doing sth:tiếp tục làm cùng 1 việc gì
  Ex: : The new teacher told the class to be quiet ,but they just went on talking
  Go on +to do sth:tiếp tục 1 việc gì khác(chuyển sang làm công việc khác)
  Ex: The new teacher introduced himself and went on to explain about the course

  5.Mean:
  Mean + doing sth: mang ý nghĩa (thể hiện 1 kết quả)
  Ex: I have to be at the airport at 6 .It mean getting up early
  Mean +to do sth: dự định về cái gì,cố tình làm việc gì
  Ex:She meant to srep on my foot

  6.See,wath,hear:
  See,wath,hear +sb+do sth:đã làm và chứng kiến toàn bộ sự việc
  Ex:I saw her go out
  See,watch,hear + sb +doing sth:đang ở giữa chừng sự việc
  Ex: I saw her waitting for him
  7.Love ,hate,can’t bear ,like:
  Love ,hate,can’t bear ,like +doing :chỉ sở thích

  Ex:I’m loving this kind of music[=ẹnoying]
  Love ,hate,can’t bear ,like +to do sth:cho là cho rằng đó là 1 việc tốt cần làm
  Ex:I like to get up early
  8.Try:
  Try +doing sth: thử làm 1 việc gì đó xem có giải quyết được vấn đề hay ko
  Ex:Why don’t you try pouring some petrol on it?
  Try +to do sth:cố gắng làm việc gì
  Ex:Try to light the the fire
  1.Sau một số động từ như see,Watch...khi nào dùng động từ nguyên thể có to khi nào dung V-ing?

  Khi ở dạng chủ động các động từ này cho phép động từ đi sau nó hoặc ở dạng V-ing hoặc Bare infinitive
  Ex:See sb do/doing sth
  Watch sb do/doing sth

  Có một số động từ khác không phải động từ tri giác thì cho phép động từ đi sau nó ở dạng V-ing(cái này thì quá quen thuộc với các bạn rồi)
  Start doing/to do sth
  Continue doing.to do sth

  Cũng có những động từ cho phép đi sau nó là Bare infinitive
  Ex:make sb do sth
  Tuy nhiên trong các câu bị động tất cả đều trở về công thức cố định:be done to do
  Ex: Dung06n2bkpro was seen to play the Guitar.
  They are may to work harder
  [​IMG][​IMG]
   


  rogioncobedoihon_khotinh thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP