các từ đi vs to inf và ving

  1. Newsun

    Cấu trúc với –Ving và To- infinitive của cùng 1 từ

    Cấu trúc với –Ving và To infinitive của cùng 1 từ Thấy cái này cũng hay nhầm lẫn nên mình viết bài này share cho các bạn 1.Remember Remember + doing sth: việc đã làm rồi và bây giờ nhớ lại Ex:I remember closing the door I remember posting the letter this morning (Tôi nhớ lại chuyện đã gửi...
Top Bottom