xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
49. Nhiệm vụ , mục tiêu đối ngoại của đảng, nhà nước ta trong thời kì đổi mới

Nhiệm vụ.
- Giữ vững môi trường hoa binh, ổn định: tạo điều kịen thuận lợi cho công cuộc đổi
mới phát triển kinh tế- xa hội la lợi ích cao nhất của Tổ Quốc.
- Mở rộng đối ngoại va hội nhập kinh tế quốc tế.Kết hợp nội lực va ngoại lực tạo
thanh nguồn lực tổng hợp để đẩy mạnh quá trinh CNH-HĐH.
Mục tieu.
- Thực hiện dân giau nước mạnh, xa hội công bằng, dân chủ, văn minh, phát huy va
nâng cao vị thế của VN trong quan hệ quốc tế, góp phần tích cực vao công cuộc
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vi hoa binh, độc lập dân tộc dân chủ va
tiến bộ xa hội
 

thaovp188

Thành viên mới
Tham gia
9/3/2018
Bài viết
12
Ai giúp mình trả lời câu hỏi phân tích và chứng minh rằng cách mạng tháng 8-1945 đc ko ạ
 

buiviethung12

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/4/2018
Bài viết
38
mình cần cái lời giải với chứ câu hỏi ôn mà ko có đáp án thì ôn làm gì
 

Anhphuong98

Thành viên mới
Tham gia
30/7/2019
Bài viết
1
E7CD43AB-AD6D-4B20-98FF-8858A8665CF1.jpeg
Ai trả lời giúp mình câu này với ạ
 
Top