tư tưởng hồ chí minh

 1. xuanhung_xd9

  Câu hỏi ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần IV

  CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN 22 CÂU ÔN TẬP TT HCM >>> câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án >>> đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I >>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần II >>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần III Câu 19: Trình bày quan điểm của HCM về các nguyên...
 2. Newsun

  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh bản mới Tác giả: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 2011 Giao trinh tu tuong Ho Chi Minh Giáo trình được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng...
 3. xuanhung_xd9

  Tt hcm về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị”

  Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị”; sự thực thi vấn đề “đức trị” và “pháp trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở cách mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi với làm, vì hạnh phúc của nhân dân. Ra đi tìm đường cứu nước năm...
 4. xuanhung_xd9

  Câu hỏi ôn tập Đường Lối Cách Mạng ĐCSVN 2013 - 2014

  CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG Câu 1: Phân tích sự chuyển biến về mặt xã hội, giai cấp của Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Câu 2: Phân tích quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức...
 5. xuanhung_xd9

  Câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản mac - lenin

  3 file word được nén trong file đính kèm dưới đây sẽ giúp các bạn hệ thống hóa những nội dung kiến thức quan trọng của môn học này, là tài liệu bổ ích để phục vụ cho quá trình ghi nhớ và test bài nhanh trước các kì thi quan trọng hoặc muốn củng cố kiến thức cơ bản. Trân trọng.
 6. xuanhung_xd9

  Bộ tiểu luận mac-lenin

  1 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở 2 Đấu tranh giai cấp 3 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN 4 LLSX và các quan hệ SX 5 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước 6 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người 7 Lý luận nhận thức, vận dụng...
 7. xuanhung_xd9

  Tuyên ngôn của đảng cộng sản

  Một bóng ma đang ám ảnh Châu âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả thế lực của Châu âu cũ: Giáo Hoàng và Nga Hoàng , Mét-téc-ních và Ghi-dô, bọn cấp tiến Pháp và bọn cảnh sát Đức, đều đã liên hợp lại thành một liên minh thần thánh để trừ khử bóng ma đó. Có phái đối lập nào mà lại không bị...
 8. xuanhung_xd9

  Phân tích con đường phát triển của cách mạng việt nam.

  Mùa thu năm 1858 thực dân Pháp nổ sung xâm lược nước ta. Dưới ách thống trị của chúng, nước ta từ 1 nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nữa phong kiến và mất hẳn chủ quyền. Không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, nhân dân ta đã anh dũng nỗi dậy chống giặc ngoại xâm, nhưng các...
 9. xuanhung_xd9

  Tiểu luận: Con đường quá độ lên cnxh ở việt nam

  Đề bài: Quá trình hình thành và phát triển tư duy và lí luận của Đảng về con đường quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam trong quá trình đổi mới. BÀI LÀM I.Đặt vấn đề: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh...
 10. xuanhung_xd9

  Câu hỏi ôn thi đường lối - có đáp án chuẩn

  Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến? Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 10/1930...
 11. S

  Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 câu và đáp án

  Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Trả lời: *) phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng...
 12. N

  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh thu gọn (136 trang)

  Tài liệu rất hữu ích cho các bạn học môn này. Các bạn vào link dưới đây nhé: http://sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?14166-Gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-t%C6%B0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh-thu-g%E1%BB%8Dn-(136-trang) Tiện thể có ai biết cách đính kèm file ko? chỉ với
 13. vhbkgt

  Hỏi Xin tiểu luận tư tưởng HỒ CHÍ MINH.

  Mình đang học môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH và phải làm đề tài tiểu luận " TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG TÁC PHẨM ' SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC' " có ai có không up lên cho mình cái.thanks các bạn nhiều. :KSV@11:
 14. H

  Hỏi Giúp mình bài tiểu luận này với^^

  đề bài là : phân tích luận điểm: Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu...
Top