Câu hỏi ôn tập tt HCM

xuanhung_xd9

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.979
Về phần lĩnh vực này đã có rất nhiều câu hỏi và đáp án. Hôm nay mình xin gửi thêm một số câu hỏi nữa để các bạn tham khảo.
Ngoài ra các bạn tham khảo thêm câu hỏi và đáp án tại đây.

>>> câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án
>>> đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I
>>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần II
>>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần III
>>> Câu hỏi ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần IV
 

Đính kèm

  • Câu hỏi ôn tập tt hcm.doc
    174 KB · Lượt xem: 1.993
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trong các câu hỏi của bạn ko nêu vấn đề tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận? nội dung tư tưởng ấy?
 
Có bạn nào có đáp án 2 câu hỏi dưới đây không giúp mình với!
1. Ảnh hưởng của nền văn hóa phương đông và phương tây đến sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
22. Hãy nếu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nêu ý nghĩa của nó đến với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@08:HELP ME! Có bạn nào có đáp án 2 câu hỏi dưới đây không giúp mình với!
1. Ảnh hưởng của nền văn hóa phương đông và phương tây đến sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
22. Hãy nếu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nêu ý nghĩa của nó đến với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
1. Ảnh hưởng của nền văn hóa phương đông và phương tây đến sự hình thành và phát triển của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng hồ chí minh là sự tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại bởi vì nó tiếp thu:
- Những mặt tích cực của Nho Giáo
- Tư tưởng vị tha ở Phật Giáo
- Lòng nhân ái và đức hi sinh của Thiên Chúa Giáo
- Nền văn hóa dân chủ của phương Tây
- Lòng yêu nước của cả dân tộc Việt Nam22. Hãy nếu những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và nêu ý nghĩa của nó đến với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc có những nội dung cần được nhấn mạnh hơn, nhất là thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối quan hệ không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

1. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề độc lập dân tộc, xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.
2. Tuyệt đối tôn trọng quyền dân tộc tự quyết, đấu tranh cho độc lập của dân tộc Việt Nam, đồng thời đấu tranh cho độc lập của các tất cả các dân tộc.
3. Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất đất nước.P/s: Em đọc chi tiết tại đâyTheo: PGS.TS Vũ Quang Hiển
 
Tại sao trong quan niệm về “Trung vớinước, hiếu với dân” tạo nên một cuộc cách mạng trong quan niệm về đạo đức và làcốt lõi của đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh? GÍP MÌNH VỚI
 
Quay lại
Top