hỏi và đáp môn tư tưởng hồ chí minh

  1. xuanhung_xd9

    Câu hỏi ôn tập tt HCM

    Về phần lĩnh vực này đã có rất nhiều câu hỏi và đáp án. Hôm nay mình xin gửi thêm một số câu hỏi nữa để các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm câu hỏi và đáp án tại đây. >>> câu hỏi thi môn tư tưởng HCM - có đáp án >>> đáp án câu hỏi thi tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần I >>> Câu hỏi ôn...
  2. S

    Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 câu và đáp án

    Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Trả lời: *) phân tích khái niệm tư tưởng HCM theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của đảng...
Top