7 YEARS (Lời Dịch Anh Việt) Lukas Graham

Trong chuyên mục 'Listening (Nghe)' đăng bởi LEQUOCAN, 25/1/2020. — 728 Lượt xem

 1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  7 YEARS (Lời Dịch Anh Việt) Lukas Graham

  7 YEARS
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Lukas Graham


  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/218370912655867/

  Once I was seven years old, my mama told me
  Khi tôi mới bảy tuổi đời, mẹ thường bảo tôi
  "Go make yourself some friends or you'll be lonely"
  “Đi mà kiếm vài đứa bạn, kẻo cả đời đơn côi”
  Once I was seven years old
  Khi tôi mới bảy tuổi đời

  It was a big big world, but we thought we were bigger
  Đời là một đại đại thế giới, nhưng ta tưởng ta to lớn hơn
  Pushing each other to the limits, we were learning quicker
  Khích bác nhau đi tới tận cùng để ta hiểu đời nhanh hơn
  By eleven smoking herb and drinking burning liquor
  Mười một tuổi hút cần sa và ngà ngà rượu say cháy cổ
  Never rich so we were out* to make that steady figure
  Chẳng bao giờ giàu nên ta chỉ kiếm bình bình con số

  Once I was eleven years old, my daddy told me
  Khi tôi mười một tuổi thôi, cha thường bảo tôi
  "Go get yourself a wife or you'll be lonely"
  “Đi mà kiếm một cô vợ, kẻo mà cả đời lẻ loi”
  Once I was eleven years old
  Khi tôi mười một tuổi đời

  I always had that dream, like my daddy before me
  Tôi luôn có giấc mộng ấy như ông già tôi trước đây
  So I started writing songs, I started writing stories
  Nên tập tành viết khúc ca hay và cũng thử sức văn tài
  Something about that glory just always seemed to bore me
  Chút gì về vinh quang dường như chỉ luôn làm tôi chán ngấy
  'Cause only those I really love will ever really know me
  Vì chỉ những ai tôi thương thật đầy sẽ thật lòng hiểu tôi đây

  Once I was twenty years old, my story got told
  Khi vừa hai mươi tuổi tròn, câu chuyện tôi được kể
  Before the morning sun, when life was lonely
  Trước ánh ban mai lộ hé và khi đời cô lẻ
  Once I was twenty years old
  Khi tôi vừa hai mươi son trẻ

  (Lukas Graham!)
  (Lukas Graham!)

  I only see my goals, I don't believe in failure
  Tôi chỉ thấy mục tiêu, không tin vào chuyện bất thành
  'Cause I know the smallest voices, they can make it major
  Vì tôi biết kẻ thấp cổ bé miệng rồi cũng có tiếng thành danh
  I got my boys with me, at least those in favor
  Mang theo mấy thằng với mình, chí ít đứa cùng chí hướng
  And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later
  Nếu ta chẳng gặp trước khi tôi cất bước, hy vọng gặp lại bạn đường

  Once I was twenty years old, my story got told
  Khi vừa hai mươi tuổi tròn, câu chuyện tôi được kể
  I was writing 'bout everything I saw before me
  Tôi viết về mọi thứ mà tôi thấy tôi nghe
  Once I was twenty years old
  Khi tôi vừa hai mươi tuổi trẻ

  Soon we'll be thirty years old, our songs have been sold
  Thoắt đó ta đã vào hàng ba, ca khúc cũng đã được bán
  We've traveled around the world and we're still roaming
  Ta chu du cuối trời quên lãng và giờ đang còn phiêu bạt
  Soon we'll be thirty years old
  Tuổi ba mươi đã về thắm thoắt

  I'm still learning about life
  Về cuộc đời tôi vẫn học hỏi
  My woman brought children for me
  Cô bạn sinh vài nhóc cho tôi
  So I can sing them all my songs
  Để tôi hát chúng nghe ca khúc mới
  And I can tell them stories
  Và kể chúng nghe câu chuyện đời
  Most of my boys are with me
  Mấy thằng bạn trai vẫn chung vai
  Some are still out seeking glory
  Vài đứa ra ngoài tìm vinh tài
  And some I had to leave behind
  Có đứa tôi đành phía sau bỏ lại
  My brother, I'm still sorry
  Huynh đệ ơi, tôi vẫn tiếc mãi

  Soon I'll be sixty years old, my daddy got sixty-one
  Sớm thôi tôi sẽ sáu mươi, ông già tôi thuở trước sáu mốt
  Remember life, and then your life becomes a better one
  Nhớ lại cuộc đời, và rồi đời anh hóa tươi chuyển tốt
  I made a man so happy when I wrote a letter once
  Tôi thành một người hạnh phúc quá đỗi khi viết thư chỉ lần một
  I hope my children come and visit once or twice a month
  Và hy vọng con cái mình đến thăm đôi lần một tháng

  Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
  Sớm thôi tôi sẽ sáu mươi, liệu tôi nghĩ cõi đời này lạnh cóng
  Or will I have a lot of children who can warm me?
  Hay tôi sẽ có nhiều con, đứa giữ cho tôi ấm lòng?
  Soon I'll be sixty years old
  Sáu mươi tuổi đời về thật chóng

  Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
  Thoáng tuổi đời sẽ 60 năm, liệu tôi nghĩ thế nhân lạnh căm
  Or will I have a lot of children who can warm me?
  Hay tôi sẽ có nhiều con, đứa mà giữ cho tôi ấm?
  Soon I'll be sixty years old
  Thoắt tuổi đời sẽ 60 năm

  Once I was seven years old, my mama told me
  Khi tôi mới bảy tuổi đời, mẹ thường bảo tôi
  "Go make yourself some friends or you'll be lonely"
  “Đi mà kiếm vài đứa bạn, kẻo cả đời đơn côi”
  Once I was seven years old
  Khi tôi mới bảy tuổi đời

  Once I was seven years old
  Khi tôi mới tròn bảy tuổi

  * be out for sth/to do sth = to be trying to get or do sth
  For example: I'm not out for revenge. She's out for what she can get [​IMG](= trying to get something for herself). The company is out to capture the Canadian market.

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An
  [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP