LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
999
7 YEARSLukas Graham


https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/218370912655867/

Once I was seven years old, my mama told me
Khi tôi mới bảy tuổi đời, mẹ thường bảo tôi
"Go make yourself some friends or you'll be lonely"
“Đi mà kiếm vài đứa bạn, kẻo cả đời đơn côi”
Once I was seven years old
Khi tôi mới bảy tuổi đời

It was a big big world, but we thought we were bigger
Đời là một đại đại thế giới, nhưng ta tưởng ta to lớn hơn
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
Khích bác nhau đi tới tận cùng để ta hiểu đời nhanh hơn
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Mười một tuổi hút cần sa và ngà ngà rượu say cháy cổ
Never rich so we were out* to make that steady figure
Chẳng bao giờ giàu nên ta chỉ kiếm bình bình con số

Once I was eleven years old, my daddy told me
Khi tôi mười một tuổi thôi, cha thường bảo tôi
"Go get yourself a wife or you'll be lonely"
“Đi mà kiếm một cô vợ, kẻo mà cả đời lẻ loi”
Once I was eleven years old
Khi tôi mười một tuổi đời

I always had that dream, like my daddy before me
Tôi luôn có giấc mộng ấy như ông già tôi trước đây
So I started writing songs, I started writing stories
Nên tập tành viết khúc ca hay và cũng thử sức văn tài
Something about that glory just always seemed to bore me
Chút gì về vinh quang dường như chỉ luôn làm tôi chán ngấy
'Cause only those I really love will ever really know me
Vì chỉ những ai tôi thương thật đầy sẽ thật lòng hiểu tôi đây

Once I was twenty years old, my story got told
Khi vừa hai mươi tuổi tròn, câu chuyện tôi được kể
Before the morning sun, when life was lonely
Trước ánh ban mai lộ hé và khi đời cô lẻ
Once I was twenty years old
Khi tôi vừa hai mươi son trẻ

(Lukas Graham!)
(Lukas Graham!)

I only see my goals, I don't believe in failure
Tôi chỉ thấy mục tiêu, không tin vào chuyện bất thành
'Cause I know the smallest voices, they can make it major
Vì tôi biết kẻ thấp cổ bé miệng rồi cũng có tiếng thành danh
I got my boys with me, at least those in favor
Mang theo mấy thằng với mình, chí ít đứa cùng chí hướng
And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later
Nếu ta chẳng gặp trước khi tôi cất bước, hy vọng gặp lại bạn đường

Once I was twenty years old, my story got told
Khi vừa hai mươi tuổi tròn, câu chuyện tôi được kể
I was writing 'bout everything I saw before me
Tôi viết về mọi thứ mà tôi thấy tôi nghe
Once I was twenty years old
Khi tôi vừa hai mươi tuổi trẻ

Soon we'll be thirty years old, our songs have been sold
Thoắt đó ta đã vào hàng ba, ca khúc cũng đã được bán
We've traveled around the world and we're still roaming
Ta chu du cuối trời quên lãng và giờ đang còn phiêu bạt
Soon we'll be thirty years old
Tuổi ba mươi đã về thắm thoắt

I'm still learning about life
Về cuộc đời tôi vẫn học hỏi
My woman brought children for me
Cô bạn sinh vài nhóc cho tôi
So I can sing them all my songs
Để tôi hát chúng nghe ca khúc mới
And I can tell them stories
Và kể chúng nghe câu chuyện đời
Most of my boys are with me
Mấy thằng bạn trai vẫn chung vai
Some are still out seeking glory
Vài đứa ra ngoài tìm vinh tài
And some I had to leave behind
Có đứa tôi đành phía sau bỏ lại
My brother, I'm still sorry
Huynh đệ ơi, tôi vẫn tiếc mãi

Soon I'll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Sớm thôi tôi sẽ sáu mươi, ông già tôi thuở trước sáu mốt
Remember life, and then your life becomes a better one
Nhớ lại cuộc đời, và rồi đời anh hóa tươi chuyển tốt
I made a man so happy when I wrote a letter once
Tôi thành một người hạnh phúc quá đỗi khi viết thư chỉ lần một
I hope my children come and visit once or twice a month
Và hy vọng con cái mình đến thăm đôi lần một tháng

Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
Sớm thôi tôi sẽ sáu mươi, liệu tôi nghĩ cõi đời này lạnh cóng
Or will I have a lot of children who can warm me?
Hay tôi sẽ có nhiều con, đứa giữ cho tôi ấm lòng?
Soon I'll be sixty years old
Sáu mươi tuổi đời về thật chóng

Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold
Thoáng tuổi đời sẽ 60 năm, liệu tôi nghĩ thế nhân lạnh căm
Or will I have a lot of children who can warm me?
Hay tôi sẽ có nhiều con, đứa mà giữ cho tôi ấm?
Soon I'll be sixty years old
Thoắt tuổi đời sẽ 60 năm

Once I was seven years old, my mama told me
Khi tôi mới bảy tuổi đời, mẹ thường bảo tôi
"Go make yourself some friends or you'll be lonely"
“Đi mà kiếm vài đứa bạn, kẻo cả đời đơn côi”
Once I was seven years old
Khi tôi mới bảy tuổi đời

Once I was seven years old
Khi tôi mới tròn bảy tuổi

* be out for sth/to do sth = to be trying to get or do sth
For example: I'm not out for revenge. She's out for what she can get
1f60a.png
(= trying to get something for herself). The company is out to capture the Canadian market.

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)][/COLOR]
 
Top