1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  10000 HOURS (Lời Dịch Anh Việt) Dan + Shay & Justin Bieber

  10000 HOURS
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Dan + Shay & Justin Bieber

  https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/279512419875049/

  Do you love the rain? Does it make you dance?
  Em có yêu mưa bay? Mưa làm em nhún nhảy?
  When you're drunk with your friends at a party?
  Khi em ngà say tiệc tùng với bạn hiền?
  What's your favorite song? Does it make you smile?
  Khúc ca mà em chuộng riêng? Có làm em cười duyên?
  Do you think of me?
  Về anh, em có nghĩ?

  When you close your eyes
  Khi em khép đôi bờ mi
  Tell me what are ya dreaming?
  Bào anh em đang mộng mơ chi?
  Everything, I wanna know it all
  Mọi điều! anh muốn biết từng mi li

  I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
  Anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
  Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
  Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
  And I might never get there but I'm gonna try
  Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
  If it's 10,000 hours or the rest of my life
  Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
  I'm gonna love you (Ooh)
  Anh vẫn mãi yêu em

  Do you miss the road that you grew up on?
  Em còn nhớ con đường em lớn thành con gái?
  Did you get your middle name from your grandma?
  Có phải em đã lấy tên lót từ bà ngoại?
  When you think about your forever now
  Khi em nghĩ về chuyện dài lâi mai này
  Do you think of me?
  Em có nhớ đến anh đây?

  When you close your eyes
  Khi em khép đôi bờ mi
  Tell me what are ya dreaming?
  Bào anh em đang mộng mơ chi?
  Everything, I wanna know it all
  Mọi điều! anh muốn biết từng mi li

  I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
  Anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
  Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
  Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
  And I might never get there but I'm gonna try
  Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
  If it's 10,000 hours or the rest of my life
  Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
  I'm gonna love you (Ooh)
  Anh vẫn yêu em mãi
  I'm gonna love you
  Anh vẫn mãi yêu em

  Ooh, want the good and the bad, everything in between
  Ôi, muốn biết cả lành lẫn dữ, giữa hai thái cực, mọi thứ
  Ooh, gotta cure my curiosity
  Ối, nhờ em chữa hộ tò mò thói hư

  Ooh yeah, I'd spend 10,000 hours and 10,000 more
  Ối à, anh sẽ trải mười ngàn giờ và vạn vạn phút thêm
  Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours
  Ôi nếu đó là ngần ấy thời gian để biết vị ngọt tim em
  And I might never get there but I'm gonna try
  Và có lẽ anh không với tới đó, nhưng cố thử vận may
  If it's 10,000 hours or the rest of my life
  Nhỡ phải bỏ vạn giờ hay phần đời còn lại
  I'm gonna love you (Ooh)
  Anh vẫn yêu em mãi
  I'm gonna love you
  Anh vẫn mãi yêu em

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP