Tổng hợp auto vl2 ( thương hội , Autosell,Chip 10.0.2.1 .click chuột , ....)

conga0311

Thành viên
Tham gia
18/5/2012
Bài viết
5
- Chip Auto Thương Hội N.5.0.5
[Bạn cần
dowload

Lượi tải: 16954

- AutoSell VLTK II : Auto tự động rao hàng của game VLTK II
[Bạn cần
dowload

Lượi tải: 3275

- Chip F2.5.0.5
Chip F2.5.0.5 : Auto hỗ trợ pk . train cho game vltk 2 , quanh điểm , hỗ trợ
săn boss , tự bơm máu , mana , đổi quà event …..

[Bạn cần
dowload

- VLTK II Manual Update V 1.0.31 (Dành cho ai không autoupdate được)

[Bạn cần
dowload

Filesize: 5.63 MB

- Autoclick Chuột
Chạy VL2 trước , sau đó chạy Auto Click
Bấm Get VL2 để lấy cửa sổ VL2 :

[Bạn cần
dowload

Lượi tải: 6143
Tệp Đính Kèm:
[Bạn cần

dowload

Lượi tải: 27743
- Mouse auto click !
Hot Key:
- “Ctrl + A” bấm vào nút “Click auto”
- “Ctrl + C” bấm vào nút “Cancel”
- “Ctrl + S” lấy tọa độ hiện tại của con chuột gán cào 2 textbox X, Y
- “Ctrl + X” thoát khỏi chương trình
[Bạn cầndowload

Excel JX2_FAQs 0.95
 

×
Quay lại
Top