AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến Võ Lâm 2 GiangHồ TL 10.0.2.1

conga0311

Thành viên
Tham gia
18/5/2012
Bài viết
5
Auto Click Chuột Kỹ Nang Sống
dowload

cách sử dụng :
AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto ClickAuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
dowload

AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
dowload

cách sử dụng
AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto ClickAuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến

Auto Click Chuột Kỹ Ng Sống
dowload

cách sử dụng
AuTo Click Chuột Tài Nguyên Chiến
Chạy 2 trước , sau đó chạy Auto Click
Bấm Get 2 để lấy cửa sổ 2
Mặc nhiên tọa độ Click là tọa độ của Button Chế tạo trong game , nếu không
muốn click tọa độ nầy các bạn có thể di chuyển chuột đến tọa độ khác trong
game , để yên chuột ( chuột phải nằm trên cửa sồ 2 đã đã được bạn chọn lúc
đầu nhé ) và bấm phím nóng CTRL + A để chương trình chọn tọa độ mới .
Sau đó bấm bắt đầu để tiến hành .
*Các Phím Nóng :
CTRL+A : Lấy tọa độ mới ( Phải có 2 mới có tác dụng )
CTRL+S : Bắt Đầu/Ngưng Auto
Bấm Get 2 để lấy cửa sổ 2
Mặc nhiên tọa độ Click là tọa độ của Button Chế tạo trong game , nếu không
muốn click tọa độ nầy các bạn có thể di chuyển chuột đến tọa độ khác trong
game , để yên chuột ( chuột phải nằm trên cửa sồ 2 đã đã được bạn chọn lúc
đầu nhé ) và bấm phím nóng CTRL + A để chương trình chọn tọa độ mới .
Sau đó bấm bắt đầu để tiến hành .
*Các Phím Nóng :
CTRL+A : Lấy tọa độ mới ( Phải có 2 mới có tác dụng )
CTRL+S : Bắt Đầu/Ngưng Auto
 

×
Quay lại
Top