Throught the rain - Mariah Carey ( Hãy nghe dù chỉ 1 lần)

greenday

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/11/2010
Bài viết
54


:KSV@18:

Một bài hát thực sự ý nghĩa
Through the rain
When you get caught in the rain with no where to run
When you're distraught and in pain without anyone
When you keep crying out to be safe but nobody comes
And you feel so far away
That you just can't find your way home
You can get there alone, it's okay
Won't you say is

I can make it through the rain
I can stand up once again on my own
And I know that I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid I hold tighter to my faith
And I live one more day and I make it through the rain

And if you keep falling down, don't you dare give in
You will arrise safe and sound, so keep pressing on steadfastly
And you'll find what you need to prevail
What you say is

I can make it through the rain
I can stand up once again on my own
And I know that I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid I hold tighter to my faith
And I live one more day and I make it through the rain

And when the wind blows
And shadows grow close
Don't be afraid
There's nothing you can't face
And should they tell you you'll never pull through
Don't hesitate, stand tall and say

I can make it through the rain
I can stand up once again on my own
And I know that I'm strong enough to mend
And every time I feel afraid I hold tighter to my faith
And I live one more day and I make it through the rain
And I can make it through the rain
And stand up once again
And I live one more day and I
I can make it through the rain

Oh yes you can
You're gonna make it through the rain

Lời dịch
Xuyên cơn mưa
Khi bạn kẹt lại trong cơn mưa mà không có nơi nào để chạy đi
Khi bạn chìm đi vì đớn đau mà không có ai
Khi bạn cố hét lên để được cứu rỗi nhưng không một ai đến
Và bạn cảm thấy quá xa rồi đến mức bạn không thể tìm được đường về nhà
Bạn có thể tự mình vượt qua, sẽ ổn thôi
Bạn sẽ nói

Tôi có thể vượt qua cơn mưa
Tôi có thể tự mình đứng dậy một lần nữa
Và tôi biết tôi đủ mạnh để có thể hồi phục
Và những lúc cảm thấy sợ hãi tôi sẽ nắm chặt lấy niềm tin của mình
Và tôi sẽ sống hơn một ngày
Tôi có thể thành công trong cơn mưa

Và nếu bạn vẫn cứ trượt ngã, tại sao bạn không dám chấp nhận
Bạn sẽ hồi sinh an toàn và mạnh mẽ, hãy giữ lấy sự kiên định
Và bạn tìm được những điều bạn cần để chiến thắng
Bạn nói gì

Tôi có thể vượt qua cơn mưa
Tôi có thể tự đứng dậy một lần nữa
Và tôi biết tôi đủ mạnh để có thể sửa chữa
Và mọi lúc cảm thấy sợ hãi tôi sẽ ôm lấy niềm tin của mình
Và tôi sẽ tiếp tục
Tôi có thể thành công dù trong cơn mưa

Và khi gió thổi
Và khi bóng tắt
Đừng sợ hãi
Không có gì bạn không thể đối mặt
Và họ nói rằng
Rằng bạn sẽ không bao giờ hồi phục

Đừng do dự
Đứng cao và nói

Tôi có thể thành công dù mưa dông bão tố
Tôi có thể đứng dậy trên đôi chân tôi một lần nữa
Và tôi biết tôi đủ mạnh để có thể phục sinh
Mọi lúc cảm thấy sợ hãi tôi sẽ nắm chặt lấy niềm tin của mình
Và tôi sẽ sống, hơn một ngày
Và tôi thành công ngay trong trong cơn mưa
Tôi sẽ thành công xuyên qua cơn mưa
Và một lần nữa đứng dậy
Tôi sống, nhiều hơn một ngày
Và tôi, tôi sẽ thành công ngay trong cơn mưa

Ôi vâng, đúng
Bạn sẽ thành công...............
 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top