[Lyrics] Make It Rain - Tom Waits

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
She took all my money
and my best friend
You know the story
Here it comes again
I have no pride
I have no shame
You gotta make it rain
Make it rain!

Since you're gone
deep inside it hurts
I'm just another sad guest
on this dark earth

I want to believe
in the mercy of the world again
Make it rain, make it rain!

Night's too quiet
Stretched out alone
I need the whip of thunder
and the wind's dark moan

I’m not Able, I'm just Cain
Open up the heavens
Make it rain!

I’m close to heaven
Crushed at the gate
They sharpen their knives
on my mistakes

What she done, you can't give it a name
You gotta make it rain
Make it rain, yeah!

Without her love
Withour your kiss
Hell can’t burn me
more than this
I’m burning up all this pain
Put out the fire
Make it rain!

I’m born to trouble
I’m born to fate
Inside a promise
I can’t escape
It’s the same old world
But nothing looks the same
Make it rain!
Make it rain!

Got to make it rain
Make it rain
You got to make it rain
Got to make it rain
You got to...

I stand alone here!
I stand alone here!
Sing it:
Make it rain!
Make it rain!
Cô ta đã cuỗm tất cả tiền bạc của tôi
Và người bạn tốt nhất của tôi nữa
Em biết chuyện đó mà
Nó lại giáng xuống tôi lần nữa
Tôi chẳng đáng một xu!
Thật chẳng nhục nhã nào hơn
Em hãy làm trời mưa đi
Hãy làm đi!

Kể từ khi em ra đi
Nó giày vò tôi tận xương tủy
Tôi chỉ là một người khách lạ buồn bã
Trên trái đất đen tối này

Tôi những muốn tin
Vào sự nhân từ của cõi đời này thêm một lần nữa
Hãy làm trời mưa đi,hãy làm đi!

Đêm quá yên tĩnh
Sải bước trong cô độc
Tôi cần chiếc roi của sấm sét
Và tiếng than vãn u uất của gió

Tôi không phải là Thạch Sanh,Tôi chỉ là Lý Thông
(Ý nói tôi không phải người hiền,tôi là kẻ ác-Chú thích)
Hãy mở toang Thiên Đàng đi
Hãy làm trời mưa!

Tôi đã gần Thiên Đàng lắm
Đang chen chúc ở Cổng Trời
Họ xoi mói vào những lỗi lầm của tôi

Em không thể kể hết được những việc mà cô ta đã làm đâu
Em hãy làm trời mưa đi
Hãy làm trời mưa đi!

Không có tình yêu của nàng
Không có nụ hôn của em
Địa ngục không thể đốt cháy tôi
Còn hơn cả điều này nữa
Tôi đang đốt cháy tất cả nỗi đau này
Giập tắt đám lửa
Hãy làm trời mưa đi!

Tôi được sinh ra là để ưu phiền
Tôi được sinh ra để tiêu tùng
Kẹt vào một lời hứa hẹn
Tôi không thể thoát ra được
Đó cùng là một thế giới cũ rích
Nhưng chẳng có thứ nào như nhau cả
Làm trời mưa đi!
Làm trời mưa đi!

Phải làm trời mưa
Làm trời mưa
Em phải làm trời mưa đi
Phải làm trời mưa
Em phải...

Tôi đứng một mình đây này!
Tôi đứng một mình đây này!
Hát lên nào
Làm trời mưa đi!
Làm trời mưa đi!

 

×
Quay lại
Top