[Lyrics] Stand In The Rain - Superchick

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"Stand In The Rain"

She never slows down.
She doesn't know why but she knows that when she's all alone, feels like its all coming down
She won't turn around
The shadows are long and she fears if she cries that first tear, the tears will not stop raining down

[CHORUS]
So stand in the rain
Stand your ground
Stand up when it's all crashing down
You stand through the pain
You won't drown
And one day, whats lost can be found
You stand in the rain

She won't make a sound
Alone in this fight with herself and the fears whispering if she stands she'll fall down
She wants to be found
The only way out is through everything she's running from wants to give up and lie down.

[CHORUS]
So stand in the rain
Stand your ground
Stand up when it's all crashing down
You stand through the pain
You won't drown
And one day, whats lost can be found
You stand in the rain

So stand in the rain
Stand your ground
Stand up when it's all crashing down
Stand through the pain
You won't drown
And one day, whats lost can be found

[CHORUS]
So stand in the rain
Stand your ground
Stand up when it's all crashing down
You stand through the pain
You won't drown
And one day, whats lost can be found
You stand in the rain
Đứng giữa làn mưa

Cô chẳng bao giờ ngừng nghỉ
Cô không hiểu vì sao nhưng cô biết rằng
Khi cô hoàn toàn lẻ loi, thì dường như mọi thứ đều đang sụp đổ
Cô sẽ không quay đầu lại
Những cái bóng đó đổ dài và cô sợ rằng mình sẽ
Rơi giọt nước mắt đầu tiên, rồi những giọt nước mắt tiếp theo sẽ như mưa không ngừng đổ

Nên hãy đứng giữa làn mưa
Hãy giữ vững lập trường của mình
Hãy đứng lên dù mọi thứ đều đã tan nát
Vẫn đứng vững vàng và vượt qua những nỗi đau
Thì bạn sẽ không bị chúng dìm chết
Và rồi ngày nào đó, bạn sẽ lại tìm thấy thứ mình đã đánh mất
Bạn đứng giữa làn mưa

Cô sẽ không nói tiếng nào
Cô độc trong cuộc chiến với bản thân và những nỗi sợ hãi
Đang thì thầm vào tai cô rằng nếu cứ cố đứng vững thì cô cũng sẽ ngã xuống thôi
Cô mong có ai đó tìm thấy cô
Nhưng lối thoát duy nhất khỏi mọi thứ là cô phải thoát được
khỏi cảm giác muốn đầu hàng và khuất phục

Nên hãy đứng giữa làn mưa
Hãy giữ vững lập trường của mình
Hãy đứng lên dù mọi thứ đều đã tan nát
Vẫn đứng vững vàng và vượt qua những nỗi đau
Thì bạn sẽ không bị chúng dìm chết
Và rồi ngày nào đó, bạn sẽ lại tìm thấy thứ mình đã đánh mất
Bạn đứng giữa làn mưa

Nên hãy đứng giữa làn mưa
Hãy giữ vững lập trường của mình
Hãy đứng lên dù mọi thứ đều đã tan nát
Vẫn đứng vững vàng và vượt qua những nỗi đau
Thì bạn sẽ không bị chúng dìm chết
Và rồi ngày nào đó, bạn sẽ lại tìm thấy thứ mình đã đánh mất
Bạn đứng giữa làn mưa

Nên hãy đứng giữa làn mưa
Hãy giữ vững lập trường của mình
Hãy đứng lên dù mọi thứ đều đã tan nát
Vẫn đứng vững vàng và vượt qua những nỗi đau
Thì bạn sẽ không bị chúng dìm chết
Và rồi ngày nào đó, bạn sẽ lại tìm thấy thứ mình đã đánh mất
Bạn đứng giữa làn mưa


 

×
Quay lại
Top