Secular - một dự án dựa trên hợp đồng mạng thông minh của Ethereum

secularvn1

Thành viên
Tham gia
1/12/2018
Bài viết
0
Hợp đồng thông minh của chúng tôi được thẩm định toàn diện về các khía cạnh như bảo mật và lỗ hổng.

Hợp đồng thông minh có chức năng khởi động lại khá độc đáo và được hỗ trợ bởi một quỹ ổn định, quỹ này luôn chiếm 10% tổng mức đầu tư.

Các nhà đầu tư luôn có niềm tin nhận được lợi nhuận!

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền?​

Tiền lãi phụ thuộc vào số tiền gửi của cá nhân người dùng:

1. 0 – 9,99 Ethereum – Mỗi ngày 3%,
2. 10 – 29,99 Ethereum – Mỗi ngày 3,5%,
3. 30 – 49,99 Ethereum – Mỗi ngày 4%,
4. 50 – 100 Ethereum – Mỗi ngày 4,5%,
30f19e8ac877.png

Còn phụ thuộc vào tình trạng của toàn bộ quỹ:

1. Có trên 1000 Ethereum trên hợp đồng – Mỗi nhà đầu tư nhận được +1%,
2. Có trên 5.000 Ethereum trên hợp đồng - Mỗi nhà đầu tư nhận được +1.5%,
3. Có trên 10.000 Ethereum trên hợp đồng – Mỗi nhà đầu tư nhận được +2%

Cứ 24h lãi suất được tính một lần.

Trang web: http://secular.io/homevn.html?utm_source=vietnam&utm_medium=cpc&utm_campaign=kenhsinhvien

Telegram: https://t.me/Secular_VN

*Đầu tư mang tinh chất rủi ro, ban quản trị không có trách nhiệm với kết quả đầu tư người dùng.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top