Những bài văn khấn nôm lễ ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng

thaivinh

Thành viên
Tham gia
21/9/2018
Bài viết
1
Những bài văn khấn nôm lễ ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng

Những bài văn khấn nôm lễ ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng tại nhà. Cơ sở Đá mỹ nghệ Bảo Châu xin gửi tới các bạn các bài văn khấn gia tiên, thổ công, thổ địa, thần tài, thần linh, ông công ông táo ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng đầy đủ, chín xác nhất, các bạn có thể tham khảo.Những bài văn khấn nôm lễ ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng tháng
Những bài văn khấn nôm lễ ngày mùng 1 và ngày rằm 15 hàng thángVăn khấn quan thần linh ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng

Nam mô a di đà Phật!Nam mô a di đà Phật!Nam mô a di đà Phật! (3 lạy)– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô a di đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).Văn khấn ông thổ công thổ địa ngày rằm mồng một

Nam mô a di Đà Phật! 3 lầnCon lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.Con kính lạy ngài Đông Thần quânCon kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long MạchCon kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thầnCon kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thầnCon kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..Ngụ tại:…………………………………………………………..Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô a di Đà Phật! 3 lần
Văn khấn ông công ông táo ngày rằm mùng 1

Bài văn khấn ông công ông táo ngày rằm mùng 1


Nam mô A Di đà Phật! (3 lần).Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.Tín chủ (chúng) con là:…Ngụ tại:…Hôm nay ngày… tháng… năm…Tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.Cúi xin Tôn Thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn Thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn Thần phù hộ độ trì.Nam mô A Di đà Phật! (3 lần).
Văn khấn ban ông thần tài ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm

Bài văn khấn ban ông thần tài ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm


Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.Con kính lạy Thần tài vị tiền.Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.Tín chủ con là…… Ngụ tại………Hôm nay là ngày… tháng… năm…Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!Nam mô a di Đà Phật!
Văn khấn ngày rằm mùng một ngoài trời hàng thángBài văn khấn ngày rằm mùng một ngoài trời hàng tháng


  • Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
  • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
  • Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
  • Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.
Tín chủ con là… sinh năm…Ngụ tại…Hôm nay là ngày mùng … tháng… năm… Âm lịch.Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Phục duy cẩn cáo!
Văn khấn gia tiên ngày mùng 1 hôm rằmBài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 hôm rằm


Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)Tín chủ (chúng) con là: ………………Ngụ tại: ………………………………..Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)
Đôi nét về cơ sở Đá mỹ nghệ Bảo Châu

Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực điêu khắc chế tác các sản phẩm tâm linh bằng đá, thừa hưởng nghệ truyền thống từ Ông Cha để lại, cùng với đội ngũ thợ chế tác đá có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm. Với phương châm làm việc là lấy “cái tâm và cái tình” để tạo nên những sản phẩm nên chúng tôi luôn tự hào về chất lượng cũng như hoa văn điêu khắc trên từng sản phẩm.Quý khách có nhu cầu đặt làm bất kì sản phẩm, hoặc công trình tâm linh bằng đá xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được tư vấn tốt nhất. Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!
Thông tin liên hệ cơ sở đá mỹ nghệ Bảo Châu
 
×
Quay lại
Top