[Lyrics] Wish I Could - Norah Jones

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We met in a place I used to go,
Now I just walk by it for show,
Can't bear to go in without you know,
Wish I could,
Wish I could.

But Annie is standing in the door,
With a look on her face I can't just ignore,
She tells me that her heart is sore,
And pulls me in,
She pulls me in.

She says "love in the time of war is not fair",
"He was my man but they didn't care",
"Sent him far away from here",
"No goodbye",
"No goodbye".

I don't tell her that I once loved you too,
Or about all the things we used to do,
I kiss her hair and think of you,
Walking down ,
The road you found.

We met in a place I used to go,
Now I only walk by it slow,
Can't bear to go in without you know,
Wish I could,
Wish I could,
Wish I could,
Wish I could.
Giá mà em có thể
Chúng ta gặp nhau ở nơi mà em trước đây thường tới
Giờ thì em chỉ lướt qua chỗ đó mà thôi
Em không thể chịu được khi đi tới đó thiếu anh
Giá mà em có thể
Giá mà em có thể

Nhưng Annie đang đứng nơi cửa *
Với một cái nhìn mà em không thể né tránh
Cô ấy nói rằng trái tim cô đang đau đớn
Và rồi cô ấy kéo em vào
Cô ấy kéo em vào

Cô nói “tình yêu trong thời chiến thật không công bằng “
“Anh ấy là người đàn ông của tôi nhưng họ không thèm quan tâm”
“Không một lời từ biệt nào”
“Ôi,không một lời từ biệt nào”

Em không nói với cô ấy rằng em cũng đã từng yêu anh
Hay tất cả những gì ta đã từng làm
Em hôn lên tóc cô ấy và nghĩ về anh
Bước chậm rãi
Trên con đường anh đã tới

Chúng ta gặp nhau ở nơi mà em trước đây thường tới
Giờ thì em chỉ lướt qua chỗ đó mà thôi
Em không thể chịu được khi đi tới đó thiếu anh
Giá mà em có thể
Giá mà em có thể
Giá mà em có thể
Giá mà em có thể

 
×
Quay lại
Top